Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

Kolontsaina / Valin-teny avy tany Matitànana (tohiny)

kolontsainaRizareo Antesavana izay nahita ny zavatra nilainy tao amin’ny alan’Ambohimanga dia tsy nahomby, fa ny faritra tety ivelany fotsiny no afany. Variana kely ihany anefa ny mpanjaka fa nahabe fanantenana azy ny toetry ny hoditra izay nihavao sy nody tamin’ny laoniny. Nefa enim-bolana aty aoriana dia miverina ihany indray ilay faritra menamena.

Rizareo Anakara dia hevi-petsy no nampiasainy: notsaboiny ilay marary, ka hoy izy: Tandremo fa ity fitsaboana ataonay ity dia maro-zava-padina, fa tsy azo entina miantsena, tsy aza eitina any am-piangonana, mijery lanonana ; fady entina misorona afo na mandro an-drenirano; tsy azo hihinanana sakafo matsiro loatra, indrindra fa ny zava-masiaka,aza mihinana voky loatra ary aza mihazakazaka, tandremo ny henan-dambo.

Nahomby izahay tamin’ ny voalohany, fa ireo hafa niseho taty aoriana no tsy afaka, fa angambatsy nahatandrim-pady Ka hoy ny mpanjaka: Efa misy mangirana kely azo antenaina izao koa tohizo fa aza ajanona ny fikarohanareo. Soraty izay karazan’aretina fantatrareo rehetra sy ny fanasitranana azy hipetraka amin’Idama. Dia natao izany, kanefa noho i Radama efa niantehitra sy niankina tamin’ ny médecine, tamin’ izany fotoana izany, dia very ho azy io. Ào amin’ ny boky dia ahitana soratra hoe: «Tsy azon-dRadama»

Angano / KIRITSAM-BOLAFOTSY (tohiny)

anganoRen’ny rakemba be miandry fody lavidavitsy azy eny ny bekony iny.

  • O! Mba mahalatsa riareo ny hiran’itiky zaza ampela ity, ino ny bekon’ity zaza itiky? hoy rakemba be iny.

Maraina koa dra mbo iny avao.

  • Aha! Handeha iaho hizaka amin-droandria iny any, fa dra hafahafa ny bekon’ity zaza itiky, hoy rakemba be iny.

Nandeha amy zao izy. Izy nandeha amy zao izy, ndra avy ao.

  • Azafady, Roandriambe, fa ity misy raha ho zakako ndre hahatapa-doha an’ahy, dra tsy manahy, mba tenontenoy andraky ny bekon’ny zaza mpiandry fody iny, hoy izy tamin’ny roandria vadin’i Kiritsam-bolamena iny.

Ny ondevo nanjary roandria iny amin’io, dra milapilapy eo miteno ny zakany iny.