Fihaonana tamin\'ny mpanao gazety (13 oktobra 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ambasadaoron\'i Allemagne sy Ramatoa Minisitry ny Asatànana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

...

Volambetohàka 2014

Kolontsaina / Radama II (tohiny 3)

radama2Nv antony nankahalan’nv olona nv Menamaso.

  1. Avy teny Imerina Atsimo daholo ny Menamaso ka sady nankahala ny Mpitondra fanjakana avy teny Avaradrano izy no tsy nanaja azy ary nitady hanongana azy.
  2. b) Nv fomba anankiray noheveriny handresena an’Avaradrano dia ny fandravana ny Tafika izay fototry ny herin-dRainivoninahitriniony Praiministra sady Lehiben’ny Tafika. Efa nanomboka nanakarama vola ny sasany tamin’ny Tafika izy mba hialàny ao. Natosiny hanaraka ny heviny ny Mpanjaka ka efa nanomboka nanipy izany hevitra izany amin-dRainivoninahitriniony ka nilaza fa toa mety ho tsara tokoa raha foanana ny Tafika!
  3. d) Nony nomen-dRadama II ny Menamaso ny Fitsarana dia niavona tamin’ny Mpitondra fanjakana ambony izy no sady nanao fitsarana miangatra an-karihary.
  4. e) Fantatry ny rehetra ary hitan’ny maro ny fandaniam-poana ny volam- panjakana nataon’ny Menamaso sy ny fanaranam-po vetaveta nataony sady nitarihany ny Mpanjaka tao amin’izao Tranovato tao Ambohimitsimbina izao (Teo amin’ny toerana nisy ny Kolejy LMS Ambohipotsy taty aoriana no nisy io Tranovato io).

Angano / Ty nifalia ty tandroy ty sokake

ANGANOTeo ty rangahe bey, raza ty tandroy. Naho nivilasy o rangaheo le sinafotse lamba mbe tsy nisy nanane tan-tananeo indraike. Le nanaovane havoriambey tsy tantane ty nandevenane i rangahey.

Ie re ela ty ela, nisy ampela raike zay nahazo lamba le manaheke i lamba nasafotse ty fate li rangahey i. Latsa amy zao ty zafe li rangahey naho nahatrea li ampelay nisikine li lambay tan-tananeo. Namory ndaty bey am’izao li ajalahy zafe li rangahey i, fa tsy mandre ty eretsere’e, fa ata’e ho kinohe i ampelay tam-pasane ao i faten-draza’ey; zay nahazoa e i lam­bay io.

Tinoka ty bey an-tanáneo i ampelay, nanontaneane aze ty nihirifa li lamba nisikina’ey.

  • Nentiko boake avaratse ane toy fa tsy anareo zao, hoe li ampelay.

Nifandily amy ty manao izao liareo, fa ho kohezene i loloy; naho tsy

eo i lambay le ie ine, fa naho ao re le homeane anombe folo li ampelay.

  • Fe ie zao, hoe li zafe li matey i, mamonoa anombe folo lime amby rehe hanokafane o kibory