Vokatra asatanana Malagasy

Vavahady_Ambohimanga Rova

Baobab

Minisitry ny Kolontsaina sy ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka

Fiaraha-miasa teo amin\\\'ny Ministera sy ny Ambasadaora Sinoa

Kolontsaina/OHABOLANA SAMIHAFA

kolontsaina1.- Izay ela nietezana lava volo ;
Izay monina amivava ala mahita ny mahitsy ho kapaina,
Izay monina amoron-dràno mahita ny marivo hirobohana,
Ary izay monina amoron-kady mahita ny tevana hiviliana.
Androngo miditr’ala, ka izay mahita ny làlana no aoka hitarika,
Fa fisaka ny rariny ka saro-tadiavina.
Ny hazo mahitsy tsy hita tsy anaty ala;
Ary ny hevitra tsy azo tsy amin’olombelona.
Fa ny hevitry ny maro mahatakatra ny lavitra
Ary ny hevitry ny vitsy mandraraka ny an-tànana.
Ka ataovy toy ny tera-bary, ka samia mamoaka ny ao am-pony,

Ary izay miseho dia ataovy toy ny saonjo an-tanty ka ny tsara fidiana,

Angano/FARA SY RAKAKABE (tohiny)

ANGANONangiriany koa tampon-dohany, izy losono.

Lany fanahy eky Faravavy, te izy, teo izy. . . Izy koa afa nanano io, avy koa Kirombo: reoreoreoreo…

O ry Kirombo roy! O ry Kirombo roy! Mandrorondrona sy makakara lazako hafatra hely!

Nijotso koa izy nakatra, bedana tamin’ny « place »-n’ ny vorona aby re.

Ino hafatra? ho’zy fô, zaho to kony meky i, zaho to mitahiza, nde hizaha kojeja zaho z’eto to.

Eh! Mbo volambolano amin’i baba sy niny, ho’zy fo, Faravavy ambonin’ny rakorakokazo narian’i Talanolo ndraiky Fanivoivo.