Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

Kolontsaina / Ny nakanesan’ Andrianampoinimerina tany Ambohitraina

andrianampoinimerinaDIA NANKANY AMBOHITRAINA ANDRIANAMPOINIMERINA

Ny Zanamihoatra no teo. Tendrombohitra avo, fari-bohitra mafy Ambohitraina; ary niandany fa ambaniandro tamin’Antananarivo efa vita, ka tsy afaka. Ary dia natao fahirano, fa avo ny tendrombohitra. Ka ny mantsaka rehetra na lahy na vavy, dia no hafan’Andrianampoinimerina natao hoe: « Malain-kiadana va hianareo? ary ny te ho very sy ho baboina no tianareo va, no tsy avy manatona ahy hianareo? Fa tsy tiako ny nahavery vadi-aman-janaka anareo. Ary fantatra tokony ho baboina hianareo mantsaka eto. Fa tsy tiako ho tanin-dambo ny tany; fa ny tany adala andriana, lava vero; ary ny adidy tsy an’ olon-dratsy, fa nomen’ Andriamanitra ahy ny fanjakana»! koa izaho hiany no hitondra ny adidy. Ka hanafarako anareo mpantsáka, tiako: ho reny any an-tanána; ary ny hanafarako ny madinika, tiako ho re ny vaventy. Ka lazao izao teniko izao: aoka mba ho andriana tokana ny tany, mba hiadanan’ny Merina? Ary lazao amin’ny vaventy: mahantra hianareo raha mivadi-po isa ary izany no angatahako amin’Andriamanitra ho andriana ny tany: mba hiadanany Merina,» hoy izy. Ary ny mpantsaka nitondra teny, nilaza tamin’ny vaventy teo an-tanána. Ary hoy ny tao an-tanána: «Nahita anareo nifanatrika izy, ka tsy no baboiny hianareo? » Ka hoy ny mpantsaka: « Eny,» hoy izy. Ary dia hoy ny vaventy « Andeha hanatoria an’ Andrianampoinimerina isika, fa tsy maty ny aína, tsy voababo ny vadi-aman-janaka, tsy very izay ananana rehetra: fa izy no hahatana» Ary dia naneky Ambohitraina, dia nivelirano sy nilefonomby sy nisotrovokaka nataony hoe: « Raha mivadika izao fanekena izao, indrindra ka manangana andrian-droa, ka haneky anio ka hivadika ampitso: dia aza mahatanteraka anie! » Ary rehefa vita ny lefon’ omby sy ny velirano sy ny sotrovokaka, dia hoy Andrianampoinimerina «Ataoko Ambohimanga atsimo Ambohitraina. Aza mivadi-po mandrakiza; hianareo, raha ny taranako koa no andriana, fa matokia mandrakizay.» Ary dia namaly kosa ny vaventy tao Ambohitraina: « Matokia hianao Andrianampoinimerina: fa tsy mivadika mandrakizay izahay; fa ny velirano natao nay dia mitondra maharesy anay, raha mivadika izao izahay. » Dia vita Ambohitraina.

Angano / NY LELA TSY AMBY NO NAMONO

ANGANOEo tana eo, tana eo nisy Mpanjaka, ka ny anaran’ny Mpanjaka nipetraka teo amin’ny tana eo atao hoe: Tsimponimpony. Ka eo amin’ny tana eo koa nisy nahoda raiky io. La eo nahoda raiky io nanana anaky raiky avao. Ka nisy raiky iny koa nahery andro, ny anaran’ny raiky ine: Kaviokavioke. Ka ire mahery andro ka zay raha ataony ka, mahery avao. Tsierika babany ine.

Ka Mpanjaka eo koa isaky mandro, andro fandroany zoma, fa io andro be taloha. Ka lafa Mpanjaka ine ro handro, tsy ampanfehandehana kilakila raha mba an-tanam-be ine ndray ro la bitika, ndray ro la bibilava, ndray ro la ino, fa misy andevo miamby kitoboka fandroan’ny Mpanjaka eo.

Lafa be aja Kaviokavioke ine, nanontany an’i babany i:

  • Baba!
  • Ie, hoy rany. Ka nanino, Baba, lafa Mpanjaka ine handro isaky ny zoma ka antsofy ny antsiva, vory n’ôlo, tsy misy mandehandeha, tsy mahita ny fandroan’ny Mpanjaka eny io?
  • A! hoy le Babany ine. Iaho tsy manana aina firy aho fa raiky avao ro hananako ka tsy ambarambara anao izay fa eo ole manano avao.
  • Ahoa moa, Baba, izay raha izay laha reko?
  • Tsy ho mady aho kedikedy ka tsy hambarako anao izay.
  • Hamono ahy koa moa, Baba, laha tsy hambaranao ahy izay.
  • Laha hambarako anao, hoy Babany, izao koa tsy haboakaboakanao