Fihaonana tamin\'ny mpanao gazety (13 oktobra 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ambasadaoron\'i Allemagne sy Ramatoa Minisitry ny Asatànana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

...

Volambetohàka 2014

Kolontsaina / Ranavalona I (tohiny 5)

kolontsainaNy nandefasana Ira-panjakana nankany Eropa. (1836-1837)

Nisy Iraka enin-dahy notarihin’Andriantsitohaina, nalefan-dRana valona nankany Angletera sy Frantsa mba hanazava amin’ny fanjakana frantsay sy ny fanjakana britanika ny hevitry ny Mpanjaka sy ny politika vaovao itondrany ny fanjakany. Ireto ny anaran’ireo iraka ireo:

Andriantsitohaina 9 Vtra, Andriantseheno 8 Vtra, Ramanankoraisina 8Vtra, Ranera 7 Vtra, ary ny Sekretera Raharolahy 8 Vtra sy Rasatranabo 8Vtra.

Niainga tao Antananarivo izy ireo tamin’ny 5 jona 1836 ary tafaverina tao Toamasina tamin’ny 17 Oktobra 1837.

Ireto avy ny olona nandray azy sy niara-nidinika taminy: William Nicolay, Coverinoran’ny Nosy Maorisy. Palmerston, Praiministra britanika ny Mpanjaka George IV sy ny Mpanjakavavy Adelaide, tany London. Tany Paris izy dia nihaona tamin’ny Comte Mole, Ministry ny Raharaham-Bahiny sy ny Mpanjaka Louis-Philippe.

Tsy nahazoana vokatra firy ny dian’ny iraka satria tamin’izany dia tsy mbola vonona ny hanaiky ny fanjakana malagasy ho fanjakana mitovy zo amin’ny azy na ny Frantsay na ny Britanika sady tena nifanalavitra loatra ny hevitry ny roa tonta. Koa dia samy nanohy ny politikany. Ranavalona I mampihatra ireo lalàna navoakany na dia tsy tian’ny Vahiny aza. Ny Vahiny nitady lalana sady nampiasa hery indraindray hampanjakàna ny heviny.

Angano / RATOVONA

anganoRatovona io , da olombelona teto izy io, teto ambone tany. Mpanefy be izy io. Efa elaela ary da avy izany Zanahary :

 • Manino Ioatra izao Ratovona ? hoy izy.
 • Manano ne asako aho, hoy Ratovona.
 • Manano asanao ?

-le!

 • A ! Anao, hoy nataon’i Zanahary iny, da namboariko.
 • Tsy namboarinao iaho, Zanahary, hoy izy, fa iaho namboatra ne tenako.
 • Aza mandega anao, hoy Zanahary.
 • Marina da marina, hoy Ratovona, tsy nambaorinao iaho,
 • Izany ? hoy Zanahary.
 • le ! hoy Ratovona.
 • Iaho, hoizy, ka hierina kely aho. Laha mierina kely iaho ame herinanadro ambone, ho izy, da avy eto iaho, hitsapako izany tsy namboariko izany anao.
 • Mandiny anao eto iaho, hoy Ratovona.