Fihaonana tamin\'ny mpanao gazety (13 oktobra 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ambasadaoron\'i Allemagne sy Ramatoa Minisitry ny Asatànana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

...

Volambetohàka 2014

Kolontsaina / Radama II (tohiny 2)

radama2Ny raharaha politika anatiny.

Ny fehezan-dalàna nivoaka tamin’ny 16 aogositra 1862.

Araka ny tenin-dRadama II dia fanamboarana tsotra ny lalàna nataon’ Andrianampoinimerina sy Radama I io lalàna nivoaka io, ka tsy nisy novàna afa-tsy ny momba ny vonoana olona sy ny heloka mahafaty ary ny fampinomana.

Ny fanovana nataon-dRadama II.

-Lalàna momba nv fitafiana (2 mey 1862).

Araka io lalána io dia tsy maintsy miakanjo toy ny fiakanjon’ny Vazaha ny Merina rehetra. Ka izay mandika ny didy dia ampandoavina

vonodina (lamandy) ariary zato ka atao gadralava. Niova kely io didy io tamin’ny 21 mey ka navela hiakanjo toy ny mahazatra azv ihany ny « mahantra ».

Ny Fitsarana.

Nony tonga Mpanjaka Radama II dia nasondrony ho Mpitsara ny Menamaso ary nomeny anarana hoe Minisitra, izay notononin’ny olona hoe Misitra. Nahatezitra olona maro izany satria araka izay niseho dia “tsy ny lalána sy ny rariny no nanaovany ny raharahany, fa ny vola aman-karena. Izay ambony vato ihany no nahazo rariny taminy »

Angano / Ny antony nitarimia ny olombelo ny alika

anganoAnisan’ny zavatra mpinamana izany ny alika ndreky ny lambo. Avy ake koa voay.

Ka izy izany niara-dia de nandeha tany lavitry, de samy mitady ny ho sakafony. Ela any zany nahita olo le voay. De nentiny le namany reo:

  • Nahita sakafo zaho, hoy izy.
  • Ah! Nahazo anao, hoy ny
  • Eh! Zahay mba hitady koa, hoy le alika.
  • Anareo mbo hitady, fa zaho fa nahazo, hoy le voay.
  • Eh! Falifaly anao fa nahazo sakafo.
  • Ehoa! hoy le voay.

Mandihiza anao izy tena faly

Nandihy zany le voay. Avy akeo.