Fihaonana tamin\'ny mpanao gazety (13 oktobra 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ambasadaoron\'i Allemagne sy Ramatoa Minisitry ny Asatànana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

...

Volambetohàka 2014

Kolontsaina / Radama II (tohiny 4)

radama2Ny namonoana ny Menamaso

Tamin’ny Asabotsy 9 mey 1863 dia natevenina fatratra ny Foloalindahy tao Antananarivo. Nohidiana ny vavahady rehetra ka tsy nisy nahazo niditra na nivoaka intsony. Dia niara-niditra ny Manambonmaintra sy ny Andriambaventy rehetra ka nanapaka izay olona ho vonoina. 32 no isany ka Menamaso ny 24 ary tsy Menamaso ny 8. Sivy ambinifolo loha ny heloka niampangàna azy ireo izay azo fintinina toy izao:

  • Mivarotra ny rariny sy ny voninahitra ka izay be vola no ataony mahery.
  • Manóme fo ny Mpanjaka hanenjika ny Fivavahana, handrava ny Foloalindahy, hanafoana ny fiadiana, hampitsahatra ny fadintseranana, hamoaka ny lalàna mampanao duel ary hanao lalao faran’izay vetaveta indrindra.
  • Mitana ho azy izay vola rehetra niditra amin’ny fanjakana

Mandroba ny haren’ny ambanilanitra. Maro no voasambotra sy novonoina androtr’io. Nisy koa niezaka nandositra nankao amin’ny Tranovato tao Ambohimitsimbina ary avy  nialoka tao Anatirova. Ireo koa dia notakian’ny Praiministra sy ny namany havoaka ho vonoina. Tsy nanaiky aloha ny Mpanjaka kanefa tamin’ny farany dia navelany hivoaka ny Rova ihany ireo Menamaso nialoka tao izay nisy 14 lahy. Nentina teny an-tsena ireo no nolefonina ho faty.

Angano / I Sokake

ANGANOI Sokaje, ajalaahy fanovolahy ondra ty vali’e le ampela tsy moramora ty hasoa ‘e. Mpalaela liareo mirovaly tsy manan-draha ine. Ie re fa ho taraike ty ny fanambalia liareo, le niavy fanambarane ama’e eo ty ry rafoza’e, fa hanan-dratse. Ajalahy roa lahy ty nanday li fanambaraney lahatane.

 -Zahay manambara aze fa hanan-dratse ty rafoza’o naho amy ty zoma ty here ze andro any zao, hoe I mpanambara rey.

-Reko zao mbao raho zoma, hoe ty Sokake.

Avy amy zao  li andro zoma maray, le nifoha mbo mainiene li vali I Sokakey nandeha aloha. Nihanime amy zao ka ty Sokake, tsirike avao ty andro, le mbe tsy vita re eo. Teo nihanime avao fa ajalahy hanome sandratse amin-drafoza’e hoe le nitra i masoandroy. Te nilenteke avao ie fa nainiene ty andro vaho inge re nandeha mbeo amy zao. Vangoe ty sokotsy firake, lamba aren-drano, hana holitse, satrobory misy sare anombelahy ty ambone’e ao te ie mbeo. le re nandeha kedekede tsy le mbe lavitse li tanà’e, nifanojo amy ty ondaty miharo tanàne ama’iareo.

  • Ho aia iheo, Sokake ? hoe i ndaty.
  • Zaho hamonje havoriane amin-drafozako ene, hoe re, te le mitrene hoe anombe lahy.
  • Mahalatsa zao, o havoriane zao natao lian’i maray te, ie fa rava olia’ay io, ihe ndra vaho mionjo, hoe i ndaty.