Cirque rouge

Isalo

Andro iraisam-pirenena ho an’ny Fifandeferana 16 novembre 2018

HAFATRA AVY AMIN-DRtoa MINISITRY NY KOLONTSAINA, JOHASY Eléonore La tolérance est le respect, l’acceptation et l’appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos formes d’expression et de nos manières d’exprimer notre qualité d’êtres humains.[Audrey Azoulay,Directrice générale de l’UNESCO] Ny fifandeferana dia endriky ny fifanajana sy ny fihaikena ary ny fankasitrahana ny hasarobidy sy ny fahasamihafan’ny kolontsaina maneran-tany, sy ireo fomba fampisehoana sy fanehoana ny maha olombelona antsika. A la fois vertu morale et principe politique, la tolérance est un solide rempart contre le racisme et toutes les discriminations. C’est un vecteur de paix que nous devons cultiver et renforcer.[Audrey Azoulay,Directrice générale de l’UNESCO] Sady taratry ny hatsaram-panahy sy fenitra politika ny fifandeferana no manda fiarovana amin’ny fanavakavahana amin’ny endriny rehetra. Mitondra famdriampahalemana ihany koa izy ka tokony ho voizina sy hamafisina fatratra. 1. Fitolomana nataontsika, Fahafahana azontsika, Fisaraham-bazana hialana, Ampanjakaina ny fanantenana. 2. Fandrosoana katsaiko, Firenena koa lalaiko, Ka mba tsy hitondrana faisana Ampanjakaiko ny fampiraisana, 3. Filaminana no iriko, Fahamarinana no safidiko, Ka ialako ny fanavahana Ampanjakaiko ny fihavanana. 4. Fitoniana no antenaiko, Firaisankina no hiraiko, Ny teny atao am-piheverana, Ampanjakaiko ny fandeferana 5. Fandraisan’andraikitra ijoroako, Fanefana adidy ilofosako, Ahiako ny fifandrafiana, Ampanjakaiko ny firahalahiana. 6. Fahasamihafana iainantsika, Fanatontoloana irosoantsika, Ny tanin-janatsika ho hasoavina, Ampanjakaina ny soatoavina. 7. Fifanajana no kolontsaiko, Fifampierana nolovaiko, Ny ratsy fanahy hangasihasy, Hiadam-pinaritra ny Malagasy.

Fihaonana niarahana tamin’ny Ramatoa Johasy Eléonore, Minisitry ny Kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka, sy ny Fikambanan’ny Mpivarotra Mpanao Asatanana teny Andravoahangy

Nanao fitsidihana teny amin'ny tsenan'ny mpanao asatanana teny Andravoahangy ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka, Ramatoa Johasy Eléonore ny Alarobia 05 Novambra 2018. Izany no natao ho fampahafantarana ny atrikasa fanisana ireo mpivarotra mpanao asatanana.
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
1234