Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

Kolontsaina / Valin-teny avy any Matitanana (tohiny 1)

kolontsainaFantan- dRadama koa fa efa lasa ilay fotoana nifanarahana nafetran-drainy hampiverenana azy ireo any an-tanindrazany, koa inandeha dia mandeha ny fisainany, fa indraindray tsy te hampiasa hery sy fahefana intsony, fa ny fangatahana nataony dia nolavin’ ny foko Antemoro, ary indraindray kosa izy, noho: ny fahabangana hitany midanadana tao amin’ ny fitondram- panjakana, raha hialan’izy mirahalahy, dia te- hanaraka ny sori-dàlana nataon-drainy. Nefa nambinim-bavaka Radama, fa Ratsilikaina na Andriamahazonoro rahateo dia samy nikasa avokoa, tsv hiverina any an-tainindrazany vetivety. Efa mila tsy ho zakan’ ny Hova intsony ny asa ratsy nataon’ny tanindrana koa dia nampiantsoan’Andriamahazonoro Radama hotolorany izay zavatra ho entiny any Matitànana sy izay hafatrafatra ho an’ny mpanjaka. Niara-niala teto Antananarivo izahay ny andro alarobia, volana asorotany, taona asabotsy (1195 ka Radama dia nitondra vatan-dehilahy iray alina am-basy sy an-defona, fanalolahy 500, tandapa 20, mpihevi-panjakana 40 lahy. Izahay kosa dia: Andriamiadana avy any Dilambato, Rainivelo avy any Ambohimanga sy Andriamiray ihany indray ary ankizy iray avy.

« Nomen-dRadama telo volana aho hijanonana any Matitànana, amin’izay isika, hoy izy, dia mety hiara-kiditra eto Antananarivo indray.

Angano / ANDEVO LASA AMPANJAKA

angano_anganoNisy zanaka Ampanjaka nila viavy. K’io viavy io fantany avao ny misy an’azy fa lavitry tsy tokony ho azony, any ampitan-dranomasy any, amy Nosy eny. Nana mpiasa izy io, nana ondevo, satria Ampanjaka i abany, sady io lelahy mirehareha tsy hanambady olo faritany. Naniraky an’ity ondevo ity izy. Nandá le zalahy io:

  • Tsy afaka ho any iaho, hoizy, iaho ondevo, iaho mpiasanareo, iaho ve no solontenanareo hila ny vadinao?
  • Da mandihana avao, hoizy, iraka Ampanjaka anao, tsy maintsy mandeha. Iny soavaly, hoizy, hindeso.
  • Atao akory moa, hoizy, fa teninAmpanjaka.

Da lasana izy nandeha. Nandeha izy izany, nitengina soavaly zalahy io, nandeha izy. . . Nahita lalitra izy izany, tratry ny faragola io lalitra io. Najanony ny soavaliny. Mizaka amin’io lalitra io izy:

  • Misy dia sarotra alehako ity, hoizy, hovonjeko anao saika ho fatin’ny faragola, k’ity diako ity, da sarotra, tsy fantatro ny hiafarako. Laha mba miantso anao aho, hoizy, da tsarovy!

Da lasa izy izany nanohy ny diany, da lasa izy…

Avy eo alohaloha koa izy, nahita goaka maty reny, maty ray; nikopa- kopaka ny elatr’io goaka io anaty ala eo amy tranony.

  • Manino eo anao ty?
  • Ah! Tsy manan-dray, tsy manan-dreny, tsy misy mpanome hany.