Andro maneran-tany ho an\\\\\\\\\\\\\\\'ny Asatanana (9-10-11 jona 2016)

Minisitry ny Kolontsaina, sy ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka

Rovan\\\\\\\\\\\\\\\'ny Manjakamiadana

Kolontsaina Malagasy

Arendrina Malagasy

Fampirantiana ny faha 60 taona nampisehatra ny asa Hosodoko izay niarahana tamin\'i Rapanarivo R.R teto amin\'ny Salle Gisèle Anosy

Angano/BETOMBOKANTSORO

ANGANONisy, hony, nipetraka ny olombe talôha, Randriambe. Nipetraka zareo tanaty tanàna ao zareo amy vadiny, nipetraka zareo. Eia ny ela zareo niteraka avy takao, Talanolobe. Lalahy io Talanolobe io. Niteraka zareo avy takao, Fanarakaraka, lalahy koa. Nipetraka fona zareo. Niteraka avy takao, Fanivoivo, lalahy koa. Nipetraka fòna zareo. Niteraka avy takao, Betombokantsoro faralahihely io.

Teo zareo, bora zareo naventy ka Talanolobe, Fanakarakara, Fanivoivo nandeha anaty ala aby zareo jiaby io. Betombokantsoro tsy afaka fa midôla an-tanàna akeo. Taominy ny namany jiaby izy, tsy mandeha izy. Isan’andro fô taominy, tsy mandeha anaty ala izy, an-tanàna ake fòna izy midôla. Iny midôla vilany maratra, vilany vaky ireny, tapatapak’antsy fòlaka ireny, ireny fona dolaviny an-tanàna ake. Ka faramparany de niteny Talanolobe:

Baba ! hoy izy nivôlana tamin’ny babany. Andao ariantsika i Faralahihely io . Izy io tsisy raha vita, raha midòla raha tsy manjary fôna an-tanàna, tsy mba mandeha anaty ala. Andao ariantsika izy io !

Andao ! hoy izy baban-jareo io.

Aza arianareo izy, hoy izy nenin-jareo, izy io anie samby zanaka antsika aby. Na misy tombokantsoro na tsy misy tombokantsoro samby zanaka antsika izy io, ka ino anarian-jareo an’azy io ?

Anao, hoy izy baban-jareo tamin’ny nenin-jareo, mangina fô, anao ariana miaraka amin’azy koa anao mandrara eo.

Izy koa ka raha an’izeny, hoy izy viavy io, andao arionareo any edy izy.

Kolontsaina/Ny nihaviany fandroana voalohany (tohiny 4)

kolontsainaAry rehefa lasa ny maka Ranomasina sy ny mamory zavatra, dia mandrava trano ny Andriana ny trano hamorana, ka ny atao hoe mandrava trano, ravana ny rin- drina atsimo amin’izay trano hamorana, ary nony voarava dia amboarina temerana tsara ny trano, ary dia ny manemitra ny trano koa no atao hoe mitohy temitra, ary rehefa voatemitra tsihy tsara ny trano, dia mampaka-drano amin’izay andro tiany hampakarana ny Ranomasina sy ny zavatra rehetra fombany, na rehefa afaka in­droa andro na hateloana. Ary rehefa amin’ny andro hampakaran-drano, dia mihaingo tsara ny olona rehetra; miravaka tsara amin’izay firavaka ananany, sy mifehy tsara ny lehilahy, ary ny vehivavy, dia miravaka, ary ny lehilahy mifehy, dia mitondra ampinga sy lefona iray avy ny mifehy, tsara fihaingoana, ary dia ampakarina ny rano, dia entina eny amin’ny fampakarana ny rano ny zaza ho forana, dia izao no fitenin’ilay velon-dray sy reny mitondrà ny Ranomasina sy ilay olona mitondrà ampingia sy lefona nentina naka Ranomasina, dia izao no fiteniny: Itoy rano inona? dia mamaly ny mpitondra ny zavatra rehetra eo aoriana, manao hoe: Ranomasina, Ranomasina.