Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

Kolontsaina / NASIAN’ ANDRIANAMPOINIMERINA AMBOHIBOROMANGA; ORIMBATO NATAO NY TEO AMBOHIBOROMANGA NOVANA AMBONILOHA NO ANARANY

kolontsainaAry nony efa vita Andranomasina andrefan’ Ambohipoloalina. Dia nankany Ambohiboromanga, ka afaka indray Ambohiboromanga niadiana mafy; vohitra be hadihady. eo ambony avaratr’ Antongombato. Ny ady eo no nisehoan’ny teny hoe. vilany vy Amhohimanga izay alainy dia masaka daholo. Nony efa afaka « Avia izay lehilahy hanao soa honina eto, ataoko lohombintaninareo, ataoko tsy mahavery tanindrazana. Ataoko Amboniloha no anafany» Ary hoy Andrianampoinimerina: « Dia hody hankany Ambohimanga ka hanorim-bato eto Amboniloha. Tsy misy na inona na inona intsony, fa mandry fa izay, hoy izy. Ahy ny tany sy ny fanjakana matokia mandria fa izay, ka dia hanao orimbato ho hita ambanilanitra. Vato telo no ataoko indray manorina: ary Heverotsarasy saintsaino ary Sainolalinindrindra. ataoko anarany ny vato telo ; tsy misy mafy noho ny Ambohimasina sy Andranomasina sy Amboniloha : izao no anorenako vato telo ho hita nareo ambanilanitra, hoy izy. Ary Andriamambavola havako,hitanareo izao soa nataony Andriamambavola sy Rafohitanana sy Rafaralahilesoka sy Andriamiandranandrana sy Rabemanajara sy Razakandraina, amy ny nanalana ireo •.Dhitra ireo: dia atao ko manan-ko tantaraina, fa efa mandry ny tany andrefana. »

Dia nasian’ Andrianampoinimerina voanjo miharo tsimahafotsy ary havanan- rriana Amboniloha, dia hoy izy: « Indro zanadahy roa lahy, Andriamiandranandrana isa ny 12 lahy nampanjaka azy, sy Rafaralahilesoka: omeko anareo ireto tanimbary andrefan’ Amboniloha, ataoko trafonkena ny mahery. Angao hianareo, Amboniloha, malahelo, hoy hianareo fa mahazo tany aminay ireo zanadahy aza malahelo foana hianareo, fa hita nareo ny soa natao ny miavaka amin’ny namana» hoy izy.

Angano / TSY ALOHA I NENINA

anganoNisy, hono, Mpanjaka anankiray, tsy niteraka hafa izy mivady ireo fa lahitokana ihany ny zanany, ary dia tiany dia tiany tokoa io zanany io. Ary nanana mpiasa izy, natao hoe i Nenina. Any an-tsaha no asan’io zazalahy io. Ary satria olona fetsifetsy ity Nenina ity, dia tsy dia miasa tsara izy, fa manao hafetsefetsena, ka ny zanaky ny Mpanjaka mihitsy no nirahina hiandry azy tany.

Ary rehefa tonga moa ny fotoana fisakafoanana, dia nisy mpanatik’hanina ho azy roalahy. Dia rehefa tapitra misakafo izy roalahy, dia misy fanontaniana napetrak’i Nenina:

Izaho no tena tian’ny Mpanjaka indrindra, ka ahoana sy ahoana tsara ny fandehan’ny fomba fanateran-kanina?

Dia izao ny tenin’ilay mpiasa mpanatik’hanina hoe:

  • Ny fanambonim-bary no an’ny zanaky ny Mpanjaka, fa ny ambanin’izay no anao ry Nenina!