Fitsidihana Ambasadaoro Sina (23 Jolay 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ireo Mpitondra fanjakana Malagasy sy Sinoa miaraka amin\'ireo Artista Sinoa avy nampiseho ny talentany

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka & Vehivavy tsara tarehy indrindra eto Afrika

Volambetohàka 2014

Vakoka / Fidirana an-trano vao

trano-malagasyTsy mbola vita tanteraka izao ny trano nefa azo idirana sy honenana. Mbola eo ireo zava- madinika tsy maintsy vitaina mba hahatonga azy ho fonenana tonga lafatra; tsy manakana ny tompon-trano tsy hiditra ao izany, satria hoy ny fitenin’ ny Ntaolo entlny manamarlna iza­ny: «Ataovy toy ny landy, ka an-trano vao manatevina».

Tsy ataotao foana anefa izany, ka dia ny mpanandro indray no hanondro ny fotoana sy andro idirana ao.

Tsy ho alatsinainy io, araka ny fahita, fa andro mahery, hono, io ka tsy fanombohan- javatra ; tsy andro talata koa, fa andro gorobaka, hono, ka ho gorobaka sy ho simba simbasimba foana ny fonenana; tsy alakamisy, fa andro fady, hono, io sady andron’ Andriana ; tsy zoma koa, fa andro maika io ka tsy hitombina, hono, izay atao rehetra ; ny andro alarobia no mazana fidiny anaovana izany, fa io no andro tsy miverina, ka tsy hiverimberina, hono, ny fifindrana.

Kolontsaina / Radama I (tohiny 4)

radamaNy fandrosoana nentin-dRadama I.

Maro sady lehibe ny fandrosoana nentin-dRadama. Ireto ny sasantsasany tamin’ny lehibe indrindra.

Fandrosoana ara-politika: fananganana tafika.

Ny olona netin’Andrianampoinimerina nanafika dia olon-tsotra tsy nomena fiadiana tsara na nampianarina niady na narindra hiara mihetsika fa vatan-dehilahy nantsoina dia nentina dia samy miady araka izay mety ho fahaizany. Ny tafika vaovao natsangan-dRadama dia misy lehilahy maro, nampianarina fahaizana sy fanao maro momba ny fiadiana, ny fifehezana, ny fomba fiady sy ny fahaizana enti-miady sns… Tafika nomeny fiadiana tsara nafarany avy tany Andafy koa. Io tafika io no fiasana mahomby nentiny namory ny Fanjakany ka nahavitany betsaka momba izany na dia fotoana fohy ihany aza no nanjakany.