Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Kolontsaina / Lokan’ady natao ny avaradrano teo AMBOATANY.

andrianampoinimerinaAry dia napetark’Andrianampoinimerina eo Imerinandroso Andrianamboamanjaka rahalahin’ Andriamaheritsialaintany. Kandrefa tsy mengkely i Merimandroso fa menabe: Vary sy saonjo no azy, hoy Andrianampoinimerina montsy an’ Andrianamboamanjaka. Ary Andrianantara sy Andriantsidama sy Ratsimanoko sy Ngahimaromena sy Andriamandaitra, isa ny 50 lahy nampanjakana azy, natao ny mpiasa vero any Merimandroso, fa lehilahy nahatoky azy. Ary i Merimandroso nasian’Andrianampoinimerina trano ny itoerany natao hoe Tsarahasina no anarana sy tanimbarin’ andriana, sy sahan’ andriana, dia namangy izy teo Ary nony índray andro, nifampihaikia eo Kianja Amboatany sy i Merimandro­so. Ary nony nifanoraka dia resy i Merimandroso; samotady sy vato nifanorahana. Ary Andrianampoinimerina dia nitazana any Merimandroso dia nitazana eo izy. Nahafatesany ny 7 lahy i Merimandroso ny nifanorahana, dia 7 lahy no maty. Ary dia tezitra Andrianampoinimerina: « Dia asivy basy, hoy izy, indreo ny bala sy ny vanja: fa mahery ireo, tsy ho folaka ialahy, raha tsy atao nareo to’ izao. Asivy fatratra, asivy maty: fa tsy hahomby azy ialahy, raha tsy ny basy tsy hahomby ialahy, fa eto imaso ko ka asivy mafy. » Dia nandeha i Merimandroso, dia no fahanana ny basy, dia maty ny taty Amboatany, dia nandositra. Ary dia nanatona an’ Andrianampoinimerina any Merimandroso ny vaventy lehibe aminy Ambohidralambo, ary hoy izy: « Mamely basy anay. »

Ary hoy Andrianampoinimerina kosa: «Tsy iza no nampamely, fa izaho nampanao io. » Ary hoy ambohidralambo: « Raha teninao Tompony izany, dia mijanona izahay, dia manasina anao izahay, Tompokolahy. »

« Aoka izay, hoy Andrianampoinimerina, fa aza mifamely; aza malahelo fa mijanona, Ambohidralambo, fa aza malahelo amiko. » Dia nijanona Ambohidralambo.

Angano / VELOTANDRANO, ILAY NAHODA MALAZA

anganoNisy, hono, tany aloha tany, izany lehilahy anankiray izany, izay nantsoina hoe Hamatse. Tena tapitr’ohatra mihitsy izy tamin’ny fahaizany nitondra botry. Niteraka lahitokana i Hamatse ary i Velotandrano no nataony anarany. Rehefa lehibe i Velotandrano, dia nentin-drainy nanaraka azy tany amin’izay toerana rehetra nalehany, mba hianatra ny ho « Nahoda” na mpitondra sambo, handimby azy rehefa maty izy. Rehefa lehibe sy tonga taona tsara i Velotandrano, dia maty i Hamatse babany, ary dia nanao izao vava izao teo anatrehan’ny fatin’ny rainy izy:

« Ambarako aminao, Baba, fa raha izaho no ho faty an-tanety, dia aoka ho heverina sy ho entina toy ny fatin ‘amboa ny fatiko. Fa raha toa ka maty an-drano kosa aho,dia izay vao heverina toy ny fatin’ny olombelona ny fatiko. Teniko izany ary ambarako eto anoloan’ny nofonao mangatsiaka mba ho henon’ny vahoaka ambanilanitra Dia hoy ny loholona nanontany azy, raha nandre izany:

  • Akory lahy zao talilinao zao Velotandrano? Ino antony?

Dia izao no navalin’i Velotandrano ny tenin’ny loholona: