Fihaonana tamin\'ny mpanao gazety (13 oktobra 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\\\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ireo Mpitondra fanjakana Malagasy sy Sinoa miaraka amin\'ireo Artista Sinoa avy nampiseho ny talentany

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka & Vehivavy tsara tarehy indrindra eto Afrika

Volambetohàka 2014

Kolontsaina / Ranavalona I (tohiny 4)

kolontsainaNv vokatry ny raharaha Gourbevre.

Noho ny tifi-tafondro nataon’i Gourbeyre dia nandefa teny midina tany amin’ny Goverinora rehetra ny Mpanjaka nilaza fa:

 • tsy azo amidy amin’ny vahiny mihitsy ny tany na dia toy ny voan’akotry aza.
 • ny vary sy ny omby dia tsy azo aondrana raha tsy atakalo basy sy vanja ka ariary dimy no tokom-bidin’ny basy anankiray.
 • ny mpivarotra vahiny dia tsy mahazo mihoatra ny morontsiraka; tsy lavitra ny sambony ary ferana ho andro vitsivitsy ihany ny fotoana ahazoany mivarotra eny.
 • ny fadintseranana rehetra aloan ’ny vahiny dia tsy aloa vola fa aloa basy sy vanja.

Tezitra mafy noho izany fanapahan-kevitra rehetra izany ny fanjakana eropeana, indrindra fa i Frantsa sy Angletera ka nampitomboiny ny tafika an-dranomasiny taty akaikin’i Madagasikara. Nandre izany Ranavalona dia nampitomboiny ho 12.000 ny tafika malagasy tany amorontsiraka.

Raha nifanohitra mafy toy izany ny Vazaha sy ny Fanjakana malagasy dia tena toy ny niandany tamin’ny Vazaha mihitsy ny kristiana gasy noho ny zavatra teneniny, mamelively ny sampy, ny fomban-drazana, sy ny zavatra maro fanajan’ny ntaolo malagasy, isak’izay miangona na mitory teny na mivavaka. Amin-dRanavalona I dia tena miandany amin’ny fahavalom-pirenena mihitsy ny Kristiana!

Angano / Ny fahafatesana

ANGANONY FAHAFATESANA

Ka raha io zara eia no nataony. . . Io matanjaka io bakany nanday taratasy mihitsy. Tonga de lasa avy ety izy io mamory olo amin’ny tany misy mpanjaka, ao ny « direction »-jareo rehetra ao amin’ny mpanjaka ao.

 • Mivoria!

Vory ao. Raha ohatra zay tsy ao le olo tompon’ny adiresy bakany, mbòla tsy vory olo ao;

 • Avorio, avorio, avorio ! Nahazo miandry mihitsy izy, miandry le olo tompon’ny adiresy.
 • Aia olo tompon’izy io ?
 • Izy io ! hoy ny sasany mahalala fa efa eo le olo.
 • la! Izao ny iraky ny mpanjaka anay, hoy izy, hangala anao.
 • le! Hangala anakahy ?

Ka fa nahazo maromaro izy tamin’io daty io. Ka avy teo le olo raiky, namaly azy. Tsy nety nandeha le olo io fa nidòko teo foana. Avy koa kabary, namory koa Ampanjaka io.

 • Avorio, avorio, avorio !