Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

kolontsaina / RAZAFIMANANTSA SY ZANAMANOTRONA

kolontsainaAnatin’ ny Manganihany, nanohitra an’ Andrianampoinimerina ka nampandoavina arivo no heloka, nony vita Andrefa ny fahatelo ny Manganihany hiany nandoa 1 000, ny androatoko Zanamanotrona atsinanany Lohavohitra, namany ny Manganihany heloka 1 000 tamin’Andrianampoinimerina, fa nomba any Marovatany andriana tao kosa, Andriambolanina eo Ambohitriraisana no nonina, nmiarak’ amin’ny Manganihany Zanamanotrona, kanefa ny vahoakan’Andriambolanina nandoa 1000. Ary Andriantavolo sy Andriantsalama sy Andriamanjaka mirahalahy ireo sy Andriambolanina, samy tsy naneky samy nandoa 1 000 ny tenany, ny vahoaka ny nandoa 1 000. Tsy mba nety nanaraka ny tenin’ Andrianampoinimerina fa nanatona an’ Ambohidratrimo, fa hoy izy: « Lavitra Ambohimahavonjy! aoka isika hanakeky eto Ambohidratrimo! akeky io ka andeha eo isika! tsy homba izahay fa Marovatana no hombanay. » Dia nampadoaviny Andrianampoinimerina 1 000 ireo, na andriana na vahoaka. Ary anefa Andrianandry 3 mirahalahy, tsy mba nandoa 1 000, na dia namany ny Zanamanotrona nanaraka ny teny nataon’ Andrianampoinimerina tsy mba nandoa izy.

Ary Zafinimanantsa tsy naneky ny nataony  Vonizongo ka nanohitra an’Andrianampoinimerina, dia nandoa 1 000 ny ray ny sy ny terany, nandoa nomba any Marovatana.

Angano / Rafolofanahy (tohiny)

anganoDia izay tokoa no niseho, ka ny ampitso maraina iny, dia fatin’olona no hitan’ny mpiasan-dRandriambe teo akaikin’ilay valan’omby, robadrobaky ny tandrok’ombilahy, nihosim-potaka, voahitsakitsaka. Vao nahita an’io Randriambe, dia nihevitra, fa olona saika hangalatra omby iny alina iny izy io, kanefa nony ny ombiny masiaka, tsy azo kasihim-bahiny, dia maty teo… sa koa olona sendra nandalo fotsiny, fa ny ombilahy no tonga dia namono ? Nesorina teo haingana ilay faty efa rotirotika ary nasitrika tany anaty akata ambara-pahita izay azo hatao. Fantatry Randriambe fa raharaha tena sarotra izy ity fa vonoan’olona, ka dia tany amin-dRafolofanahy efa mahazatra azy izy no nandeha hila hevitra. Mahasaikatra ihany ity fiainantsika olombelona ity, Razoky, hoy Rafolofanahy, fa ny manankarena sarotra hanarina. Moa tsy teniko taminao mandrakariva va izao: ataovy vitsivitsy ihany lahy ireo omby masiakanao ireo fa amin’ny farany ireo mety ahafaty olona. Indro tratra tokoa hianao izao. Diniho tsara fa samihafa ny fahendrena sy ny harena. Raha izaho aloha dia very hevitra mihitsy aho mahita izao raharaha sarotra izao… Niangavy, nilela-paladia, nilafidafika teo Randriambe indray andro manontolo, niozona koa fa hamidiny na hovonoiny ireo omby masiaka ireo. Ny hany hevitra nambaran-dRafolofanahy dia izao: