Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

Kolontsaina / RATOMPONOBEMIHISATRA

kolontsainaNapetrak’ Andrianampoinimerina teo Masoandro.  Ary tsy niteraka izy, ka Rafaravavimarovelo zana-dRambolamasoandro, nalainy ho zanaka mandova ny fanjakana : « Ary andrefa, samy terak’ Andrianampoinimerina hianareo efatra mirahavavy, hoy Ratomponibemihisatra, tsy afindra fanjakana : fa hianao Rafotsiraivoratsiadala no tompon’ny fanjakana, raha tsy miteraka Ramarovelo, dia hianao Ratsiadala no tompony fanjakana. Ary hianao kosa Ratsimanompo, omeko ny fanjakana raha tsy miteraka Ramarovelo fa tsy azo omen’ olona ny fanjakana, fa nomen’ Andrianampoinimerina ahy”, hoy Ratomponibemihisatra.

Ary hoy Andrianampoinimerina : « Izao fanjakana omeko anareo 4 mirahavavy, tsy azo afindra, tsy azo omen’ olona tiana : fa hianareo efa-bavy no tompony. » Eo Masoandro ny ipetrahany Ramarovelo nandimby andRatomponibemir. J nony ato aoriana. Ary maty Ramarovelo, dia menabe ny tany ipetrahana.

Angano / RAFOLOFANAHY

ANGANOTao amin’ity tanàna anankiray izay, hono, dia nisy lehilahy iray, izay tena ray aman-drenin’ny olona iray vohitra mihitsy. Lehilahy mpandinin- javatra sady lalin-tsaina izy io, ka noraiketin’ny olona hoe Rafolofanahy ny anarany. Tamin’ny Malagasy moa ny fanahy dia ninoana ho maha-olona ny olona, ary ny olona atao hoa tsisy fanahy, dia olona adala izany. Koa ny dikan’ny hoa folofanahy, dia olona hendry, mahiran-tsaina, mahita hevitra mahasoa sy mahavonjy.

Teo amin’ny tanàna nonenan-dRafolofanahy ary dia nisy ireto olona manaraka ireto:

  • Tsimandritokana : tsy mirarana na « vehivavy jejo »;
  • Lemanandry : lehilahy saro-piaro tafahoatra amin’ny vadiny;
  • Rabetsa : mpanao betsabetsa tao an-tanana sy mpanan’omby betsaka;
  • Tsihoamanana : mpihaza lambo miaraka amin’ny alikany maro dia maro.