Fitsidihana Ambasadaoro Sina (23 Jolay 2014)

Fanokafana tamin\'ny fomba ofisialy ny forum momba ny asa sy ny asatanana tany Mayotte

Fampirantiana tahirin-tsary ho fahatsiarovana ny nahazoan\'i Madagasikara ny Fahaleovan-tena (1960 - 2014)

Fitondrana am-bavaka ny firenena noho ny faha-54 taona ny fahaleovan-tena

Akon\\\'ny fankalazana ny fetin\'ny 26 jona 2014 an-tsary

Fitsidihana nataon-dRamatoa Ministra Vaonalaroy Randrianarisoa tany amin\' ny faritra Atsinanan\' i Madagasikara

Kolontsaina/ Ny fanandevozana teto Madagasikara

madagascarFITARIHAN-TENY

Aretin-dratsy nikiky ny firenena malagasy toy ny firenena rehetra eran-tany ny fanandevozana. Tamin’ny faramparan’ny taonjato faha-19 dia nisy andevo tokony ho dimy hetsy teto Madagasikara. Samy nisy tratry ny fanandevozana daholo ny faritra rehetra eran’i Madagasikara. Samy nisy 1 ny fanandevozana daholo teto Madagasikara na ny Vazaha vaky sambo (toa an’i Robert Drury, 1701), na ny andriana (ny zazahova), na ny mainty na ny fotsy. Fa ny maro indrindra tamin’ny olona nandevozina, dia ireo olona resy an-ady tamin’ny ady maro nifanaovan’ny foko sy fanjakana marobe teto Madagasikara, sy ireo olona naiaina an-keriny tany Comores sy tany Mozambika ka namidy teto Madagasikara.

NY SATAN’NY ANDEVO

  1. Ny lalàna fototry ny fiaraha-monina

Angamba noho ny fiaviana niraisana dia nitovitovy daholo ny fomba amam-panao, nitondrana ny andevo tany amin’ny faritra samihafa teto Madagasikara. Tany Imerina, tamin’ny andron’Andrianamponimerina, dia zava-dehibe nandaminana ny fiainam-bahoaka ny fampiraisa-monina ny olona rehetra, miaraka amin’ny fiarovana ny firazanana mba samy hananany azy.

Angano / Lio mpiandry Ondry sy ny Tigra

tigreIndray mandeha, hono, nitondra ny andian’ ondriny teny an-tsaha Ingahy Lio, mpiandry ondry. Nafana dia nafana ny andro ary vizambizana i Lio ka mba nipetra petraka niala sasatra teo am-bodihazo. Dia nandalo kosa ny zazalahy kely mpiand omby anankiray, nanatona an’ i Lio dia niara-niala sasatra taminy teo koa.

Ary hataon’ ise inona ity volontsangana ity, ry Gio? Nahoana ise no mampiasa hery amin’ ny biby fiompy? Tsy tsara izany!

Ianao koa anie, ry Lio, mampiasa basim-borona! Tsy vao mainka ratsy ve .

Atahorako hisy mpangalatra ny ondriko, hoy i Lio, kanefa tsy dia tena ilaina ity !

Natsipin’ i Lio lavidavitra ny basiny ka noraisin’ i Gio mba hilalaovàny.

Tampotampoka teo anefa dia nisy tigra ngezabe nihazakazaka, nampisavoritaka ny andian’ ondrin’ i Lio. Taitra mafy i Lio ka avy hatrany dia nianika hazo. I Gio kosa, kinga dia kinga, dia ndeha hitifitra, kanjo niantsoantso i Lio nanao hoe:

Aoka, ry ilaikely ity! Aza mamono biby!