Fitsidihana Ambasadaoro Sina (23 Jolay 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ireo Mpitondra fanjakana Malagasy sy Sinoa miaraka amin\'ireo Artista Sinoa avy nampiseho ny talentany

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka & Vehivavy tsara tarehy indrindra eto Afrika

Volambetohàka 2014

Vakoka/ Ambangovangom-pisainana

trano malagasyIzany ka izany ary no fomba ny fanaovan- trano. Nefa heverinay fa bangabanga ihany ity famakafakana ity, raha tsy mba atohy eto ireo fadifady sy tsy fanao ary izay mba fanaraka momba izany.

Tsy ary ho voatanisa avokoa anefa ireny rehetra ireny, satria :

  1. Tsy misy olona afaka hilaza fa mahalala tanteraka ny zava-nisy nifehy ny fireneny teo amin’ ny lafiny rehetra ;
  2. Izay sombintsombiny asehonay etoana dia ambaranay fa izay kely voaangon’ ny peninay sy tsiaron’ ny fitadidianay.

Koa ho fanombohana dia indro ary ny zava- tsy fanao momba ny fanorenan-trano :

Tsy fanao ny manorina na manomboka ny fanorenan-trano mifanojo na mifanandrify amin’ ny tonon’ andron’ ny tena, fa tsy haharitra ny herin’ ny trano, hono, ny tompony ;

Tsy fanao ny manorina trano amin’ ny tany «noana», fa ny ho voky lalandava, hono, no tadiavina sy katsahina.

Kolontsaina / Ranavalona I

ranavalona1Ny nandraisany ny fanjakana.

Niamboho tamin’ny 27 jolay 1828 Radama I. Fantatry ny olona na tao Anatirova araka ny resaka fanaon-dRadama matetika fony fahavelony fa Rakotobe zanak’i Rabodosahondra anabaviny sy Raketaka zanany dRasalimo no hampivadina ka hanjaka handimby azy. Kanefa tamin’ny 1 Aogositra rehefa fantatr’ i Mavo vadiben-dRadama fa maty tokoa Radama dia nibosesika tao Anatirova izy sy ny Manamboninahitra mpombaazy sy ny tafika notarihin’Andriamihaja komandiny. Nambara avy hatrany teo Manjakamiadana fa niamboho Radama ary i Mavo izay niova anarana Rabodonandrianampoinimerina sy Ranavalomanjaka no mandimby azy.

Ny ampitson’io sy tamin’ny andro manaraka dia nampamonoiny Ranavalona daholo ny havan-dRadama akaiky, dia Raketaka zanany tamin-dRasalimo, Rakotobe zana-dRabodosahondra anabaviny, ny Printsy Ratefinananahary zaodahiny, vadin-dRabodosahondra, Ratafíka rahalahin-dRadama hafa ray, Ramananolona, Goverinora tany Faradofay, zanak’olo mirahalahy tamin-dRadama, Rafaralahindriantiana, zaodahiny, Ralala Lehiben’ny Andriambaventy….