Fankalazana ny andro maneran-tany ho an\'ny Asatanana 2014

Fanokafana tamin\'ny fomba ofisialy ny forum momba ny asa sy ny asatanana tany Mayotte

Fampirantiana tahirin-tsary ho fahatsiarovana ny nahazoan\'i Madagasikara ny Fahaleovan-tena (1960 - 2014)

Fitondrana am-bavaka ny firenena noho ny faha-54 taona ny fahaleovan-tena

Akon\'ny fankalazana ny fetin\'ny 26 jona 2014 an-tsary

Fitsidihana nataon-dRamatoa Ministra Vaonalaroy Randrianarisoa tany amin\' ny faritra Atsinanan\' i Madagasikara

kolontsaina/ Ny Tsimihety (tohiny 2)

tsimihetyNy niakaran’ ny Frantsay

Rakotovoalavo no Goverinora tao Mandritsara tamin’ny niakaran’ ny  Vazaha tamin’ny 1895. Niantso vatan-dehilahy hanao miaramila hiady  amin’ny Frantsay izy. Nandà sy nanohitra mafy izany ny vahoaka Tsimihety notarihin’ny Sojabe Iadanitsimiady izay nampidirin-dRakotovoalavo an-tranomaizina. Tezitra ny Vahoaka ka nirongatra nanohitra, notarihin’ i Manampilo, nitaky ny hamoahana an’Iadanitsimiady. Nony tonga tao Mandritsara i Pradon, Resident frantsay tao Maroantsetra dia mbola I Manampilo ihany koa no nitarika ny vahoaka nanohitra. Voasambotry ny Frantsay anefa Manampilo ka notifiriny avy hatrany.

Mafy ny fanoherana nataon’ny Tsimihety ny Frantsay. Tamin’ny 1898dia nisy Filoha telo lahy, nanangan-tafika nanohitra, dia i Ndrianjalahy avy tany Sambirano, Karija avy tany Mangindrano ay Manambarandry, goverinora Tsimihety ary Filoha anankiray avy tany Maromandia.

Tamin’ny 1899 vao nitsahatra ny fanoherana.

Angano / Ny renirano Fanomezana (tohiny)

reniranoNiova sy nihasimba hatrany anefa ny endrik’ ilay mpanjakavavy tanora. Tsy ilayvehivavy miramirana toa felam-boninkazo taloha intsony. Nanjary nampiahiahy ny mpanjaka ny fahasalamany. Nanjary nangina tsy nandrenesam-peo intsony koa ny lapan’ ny mpanjaka. Tsy nidoboka intsony ilay feon’ amponga na dia tamin’ ny ora kanton’ ny fenomanana aza.

Tsy naharitra ireo mpanolo-tsaina fa nanatona azy mivady, niteny tsy nisorona hoe:

Mba henoy izahay, ny Andriamanjaka, tsara antitra ianao! Izao tany izao no namolavola ny toe-tsainay sy ny toe-batanay. Efa nanjary nahay niari-pery izahay, nanjary nahay niaritra ny mafy izahay, Ary izao koa, tsy isika irery no mijaly amin’ny hain-tany. Jereo ny voromanidina, manana ny elany ireny, afaka manidina, afakamifindra monina, afaka mandositra antsika, kanefa indreo izy miara-monina amintsika ihany. Mijanona eto izy na dia maina karankaina aza ity tany ity. Ity no tanindrazany!

Nibanjina ny mpanolotsaina ilay andriambavy ka nianjona no niteny hoe:

Raha miloa-bava ny lehilahy mainty hoditra ka miteny hoe «Izao no ilaikosy ilain’ ny vadiko aman-janako! Hanao izay hahatanteraka izany ve izy? ».