Fihaonana tamin\'ny mpanao gazety (13 oktobra 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ambasadaoron\'i Allemagne sy Ramatoa Minisitry ny Asatànana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

...

Volambetohàka 2014

Kolontsaina / Ranavalona II

Ranavalona2Ny nandraisany ny Fanjakana (2 aprily 1868)

Ora vitsivitsy taorian’ny niambohoan-dRasoherina dia efa voalamin-dRainilaiarivony tsara daholo ny fitohizan-draharaha, indrindra ny fanondroana izay tokony handimby an-dRasoherina. Niara-nidinika ny Manam- boninahitra lehibe, dia ny 16Vtra sy ny 15Vtra, ka tapaka fa Ramoma, vadin-dRadama II sady zanak’olo-mirahavavy tamin-dRasoherina no hanjaka.

Koa ny ampitso dia natao indray nilaza ny niambohoan’ny Mpanjaka sy ny anaran’ny Mpanjaka mandimby azy, ary nolazaina tsara fa mifanaraka amin’ny hafatrAndrianampoinimerina ny fanendrena an-dRamoma satria zana-dRamasindrazana rahavavin-dRanavalona I izy.

Ny nisehoany tamin’ny vahoaka (3 septambra 1868)

Tao Andohalo no niseho vahoaka, araka ny fanao, ny Mpanjaka vaovao, izay naka ny anarana hoe Ranavalona II. Fandaminana sy arifenitra efa tonga lafatra no nanaovana ny raharaha. Hita tamin’izany ny lamba jaky marevaka, ny sezam- panjakana sy ny satro-panjakana mihoso-bolamena, ny sora-baventy milaza andininy nalaina avy tao amin’ny Baiboly (« Voninahitra any ny Andriamanitra amy ny avo indrindra – Fiadanana amy ny tany -Fankasitrahana amy ny olona – Andriamanitra no antsika »). Ny foloalindahy sy ny Zanakandriana samy nijaijay tamin’ny fanamiany ary indrindra ny vahoaka tokony ho 150.000 nihoby sy niarahaba

Angano / Ny Sakay

pimentInona re no tena mampahasiaka anao? hoy Ralehilahy.

Manina an’i Baba sy Neny aho. Efa oviana moa izay, nefa mbola tsa mahita azy foana aho, ka very fanahy mbola velona;

Satria ny tany lavitsa, i Baba tsa hita koa, i Neny tsa fantatsa na maty na velona, ka dia narary isan’andro ilay kalavavy noho ny fieritreretany sy fahatsiarovany ny ray sy reniny. Na ilay zazalahy koa aza, dia tsa hita izay nanjo aze, satria hody any amin’ny tanin-dray aman-dreny, efa voahozona hipetraka, ny vady ity marary, ka dia inona ary ro fanafody mety atao amin’ity.

Dia natao izay karazam-panafody rehetraretra mba hananana fahasalamana, sainginy tsa nisy hevitsa. Nitambatambazana, kanefa dia vao maika nihombo ny aretina; farany dia nametrala izao teny izao tamin-dRazazalahy izy hoe:

Raha sendra aho lasa aloha, dia mba aleveno ery ambony avaratsa eroa aho, ka dia aza atao lavitsy ny tanànanao, fa isaka izay mivoaka any an-tokontany anao dia mahatazana ny fasana misy ahy. Ary mba sorotsoroy hadiodio sady vangivangio io fasako io, raha tena tia ahy mihitsy anao, satria anao ro namoizako ny raiko sy ny reniko.

Kanjo moa, rehefa eia tokoa ny eia, tsa nahatanty fa maty ilay kalavavy. Nalahelo Razazalahy, nitomany, kanefa moa tsa nahasakana ny fahafatesana ilay ranomaso.