Fitsidihana Ambasadaoro Sina (23 Jolay 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ireo Mpitondra fanjakana Malagasy sy Sinoa miaraka amin\'ireo Artista Sinoa avy nampiseho ny talentany

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka & Vehivavy tsara tarehy indrindra eto Afrika

Fitsidihana nataon-dRamatoa Ministra Vaonalaroy Randrianarisoa faritra Atsinanana

Vakoka / Fisavasavana

trano malagasyRaha toy izany ary ny karazan-trano nisy te­to fahizany, ary mbola ahitana tapiany hatramin’izao, dia lasa ny saina aman’ eritreritra ary manontany tena hoe: «Dia naorina be fa- hatany ve izy ireny. Dia natsangana araka ny fitiavana sy ny haitraitry ny tehanorina avokoa ve izy ireny ? Dia natodika araka ny toetry ny manodidina, toy ny ankehitriny ve izy ireny ?».

Tsy toy ny fahita ankehitriny na oviana na oviana ny fiorin’ ireny tranon’ ny Ntaolo ireny.

Tsy nanara-drian-drano toy ny ankehitriny ny fanorenan-trano fahiny, ka niankina tamin’ ny fisian’ ny lala-malaza na toera-malaza, fa nisy tokoa zavatra nifehy azy. Tsy ny vola aman- kanonkanona ihany; toa ambiny fotsiny ireny raha antomorina lalindalina kokoa ny fanadihadiana sy ny fandinika ny fiainan’ ny Ntaolo Malagasy.

Ny mpamakafaka maro dia miara-manaiky fa ny fiainan’ ny Ntaolo Malagasy dia niankina fatratra tamin’ ny fihodin’ ny volana sy ny fipetraky ny Tany ara-Janahary (Esprits as­trologique et horoscopique).

Tsy nanao be fahatany ny Ntaolo fa nanana zavatra fanao sy tsy fanao, nisy ny fomba fanaraka sy tsy fanaraka.

Teo amin’ ny fanorenam-bohitra amana trano sy ny fasana dia nisy zavatra maro nokendreny sy nokajiny fatratra mba hisiam-pahasoavana sy tsy hitera-doza amam-pahavoazana íreny fomba amam-panao irenyy no hotsipazan-teny amin’ ity fizarana faharoa ity.

Kolontsaina / Radama I (tohiny 1)

radama1Ny fanomanana ny Foloalindahy

50 no isan’ny lehilahy noraisina nampianarina ho miaramila tamin’ny voalohany ka nampitomboina tsikelikely ho tonga 100, 200, 500, 1000 ary taty aoriana dia natao 400 isan-toko avy amin’Imerina enin-toko. Natao hoe miaramila no anarany satria miaraka miady, raha misy babo dia mahazo sy miara-mizara.

Nisy Vazaha nampianatra ny miaramila dia i Karenina sy Brady. Nampianarina nandritra ny herintaona ny miaramila. Nitombo isa ny Vazaha mpampianatra ka nampitomboina araka izany koa ny isan’nymiaramila nampianarina. Tonga nampianatra koa manko i Robin serzà frantsay sy James Hastie, serzà britanika.

Nony tafatsangana ny Foloalindahy dia napetraka ny fitsipika hitondrana azy dia ireto:

-   Tsy maintsy manaraka fanazaran-tena sy fanomanana miverimberina matetika atao ao amin’ny toerana voatokana isam-paritra (Avaradrano, Vakinisisaony, Ambodirano, Marovatana, Vonizongo, Vakinankaratra).

-   Nasiana Laharam-boninahitra, ka miantomboka amin’ny miaramila tsotra  1 Voninahitra (Vtra) ka hatrany amin’ ambony indrindra 10 Vtra.