Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

Kolontsaina / ANDRIANAMPOINIMERINA SY NY ANAKARA (tohiny)

kolontsaina1Nandinika anay tamin’ ny fijery feno fisalasalana ny mpanjaka.

Nomena trano tao Ayaradrova izahay sy ankizy anankiray nikarakara ny tokantranonay. Nanirahany loholona iray niara- niresaka taminay. Finaritra izahay nefa mbola feno ahiahy ny saina fa izay anton- javatra niantsoana anay dia mbola tsy fantatra.

Ny herinandro nanaraka dia tonga Andriamiray sy Rainitsimba, nanao tsiliantsofina taminay, nilaza fa tsy maintsy hozahan-toetra izahay, hanaovana fitsapana ara-pahaizana am-pahabemaso. Mamely mafy anareo ireo ombiasa mpitaiza andriana, hoy izy, miomàna fa miankina be dia be amin’ izany ny momba anareo amin’ ny fotoana manaraka rehetra. Nifanaraka anefa izahay dimy mianaka, fa noho ny maha-zokiny anay Anakara, dia izahay no hanao izay hampanaoviny voalohany, koa dia niomana izahay. Sahiran-tsaina izahay fa tsy mety mazava aminay izay fomba fitsapana hatao aminay.

Ireto asehonay eto ny fomba fitsapana natao tamin’izy ireo, ny herinandro nanaraka ny fahatongavany, andro alatsinainy lohan’ ny adaoro. Nanaovan’ ny tandapa laza masaka loatra ny momba azy ireo hany ka vory maro ny vahoaka.

Angano / IZY ROILAHY VAHO LE RAKEMBA

ANGANOMpiranetse ty Kotofetse naho i Mahaka. Nifanalaka amy iareo ty ra­kemba tomany.

  • Manino iheo tomany io, Rakemba? hoe ty Mahaka.
  • Nimate ty raeko naho ty reneko, hoe i rakembay.
  • Atoro ahay ty kibori’e hamohazanay aze.

Le nitaritse i rakembay an-kibory ane iareo. Ie iareo niavy ao.

  • Ka tomany rehe fa hifoha ty rae’o naho herene ty andro androany, fa ie omeo anombe he zahay ho sara ty aolinay.

Nomea i rakembay anombe iareo le nanohy ty lia iareo… Ie iareo ta- loha tao zoe iareo ka ty ampela tomany.