Fihaonana tamin\'ny mpanao gazety (13 oktobra 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ambasadaoron\'i Allemagne sy Ramatoa Minisitry ny Asatànana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

...

Volambetohàka 2014

Kolontsaina / Ranavalona III

ranavalona-IIIOlana vaovao

Na dia vita aza ny fifanekena dia nisy fifanolanana vaovao momba ny andininy milaza fa « misolo tena an’i Madagasikara amin’ny raharaha ivelany i Frantsa ». Ny Praiministra Rainilaiarivony dia nihevitra fa araka io andininy io dia ny raharaha atao any ivelan’i Madagasikara ihany no anjaran’ny Frantsay. Ny Frantsay kosa dia nihevitra fa tsy ny raharaha atao any ivelany ihany no anjarany fa ny ato anatiny koa, dia ny raharaha rehetra ifandraisan’i Madagasikara amin’ny firenen-kafa. Ary noho ny fifankahalan’ny Frantsay sy ny Britanika, izay nifindra ho fifankahalan’ny Katolika sy ny Protestanta dia ny fifandraisan’i Madagasikara tamin’ny Fanjakana britanika no tena nihirifan’ny Frantsay ho gejaina .

Na dia izany aza anefa dia mba nisy ihany fisindana kely ny sorisory rehetra nony nitsahatra ny ady sy ny tifi-tafondro. Nampodiana ny miaramila niandry vavatany tany atsinanana ka faly ny vahoaka. Niverina ireo Frantsay efa niala tany anivon-tany. Nanaovana fandraisana manetriketrika teny Anatirova ny Solontenam-panjakana frantsay. Toa tahaka ny voalamina iny tokoa ny raharaha!

Fifanekena nataon’i Frantsa sy ny United Kingdom (jolay 1886)

Nifanaiky izy roa tonta fa i Madagasikara sy Comores dia hatao Protectorat frantsay ary i Zanzibar ho Protectorat britanika.

Fahasahiranana vaovao.

Nifanolana indray ny Praiministra Rainilaiarivony sy ny Résident frantsay Le Myre de Vilers, momba ireto manaraka ireto:

Angano / Izy telo lahy maherisetra

ANGANONisy olo mpivady niteraka izany. Laha mavesatena Iendriny, da nizaka ny zanany tao anaty trokiny tao hoe:

  • O Endry! O! Endry Tilemo kiso lahatany
  • Da nitelina kiso Iendriny, da latsaka amy tarafony. Laha niteraka izy izany, da nataony Tarafony iny zaza iny. Da teny zaza iny izany, da nitezaina, da be. Da laha mavesatena koa Iendriny, da nizaka koa ny zaza anaty trokiny tao hoe:
  • O Endry! O Endry! Tilemo kiso lahatany aho e! Nitilemany kiso izany, da farany da amboavitsy ny kiso lahatany. Laha niboaka izany iny zaza iny, da natao hoe Voavitsy. Da iny zaza iny izany, da efa roalahy izy izany, da efa bebe. Ka mavesatra koa Iendriny, da nizaka koa ny zaza anaty trokiny ao hoe:
  • O Endry! O Endry! Tilemo kiso lahatany aho! Da nitilemany kiso izy. Ka lasa koa iny izany, da amy lohany, da natao Amilohany ny anarany. Laha avy teo izany, da niray nihira izy telo:

« Atsika itoa mba hisehoseho atsika, mba hatanjaka atsika telo…

Satria manko atsika telo avao no zanaky Abatsika amy Endrintsika » Iny izany, da lasa izy izany mandeha, manontany ny olo eran’ny tanàna iny izy izany: