Cirque rouge

Isalo

Kolontsaina

kolontsaina-artiNy didimaso

Voromahery miongo-bolo ny maso mahiratra, ny aina be ihany
Fa ny ho enti-manidina no tsy misy.
Voalavo latsaka am-bilanibe; ny tokin’aina misy ihany

Angano

angano-articleRavoatavo (tohiny)

  • « Salala »! Manana aomby iaho!

Da nana aomby izy. Nitady rehetra izy, da nanany aby. K’izy avy teo, nipody rahalahiny iny, nahita an’azy. Refa nahita avy teo, da

  • A! Nanjary tanám-be etony, nanjary tanam-be io.