Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

Kolontsaina / Tantara fohy momba ny Antemoro (tohiny 2)

kolontsainaNampahagaga azy ny nahita ny didin’ ny mpanjaba Andrianampoinimerina (kopïa mitovy) vita tamin’ ny sorabe, fananganana ny Anakara ho Andriamasinavalona

Koa raha avy nalain-tsary izy ireo, dia hoy M. Julien, ta­min’ ny teny gasy tsy nisy fangarony: «Sambatra hianareo ma­nana ireo rehetra ireo, ary ho sambatra bebe kokoa raha mahay manaja ny tenanareo sy ireto fanaka sarobidy ireto, fa azo lazaina fa saiky tety lamina feo avokoa no nanovozana ny karazam- pahendrena nanànan’ny foko nidoan’ny gasy fahizay ».

Ireo no Anakara izay tiantsika ho fantatra, fa izy ireo no loharano nihavian’ Andriamahazorioro mirahalahy hotanlaraina eto.

Saiky tapitra niakaran’ ny Anakara ayokoa ny lohatanv sy lohavohitra teto amin’ny Nosy, ka ny maro taorin’ ireo dia nana­fatra azy nivantana tany Matitànana, fa ny sasany kosa nanararaotra ny fandalovany. Nampifadiany zava-mitovy izy rehetra dia ny henan-kisoa izay fanetriben’ ny fahadiovana, fa tandindon’ ny fahalotoana.

Angano / MIHINANA NY AHY TSY HANANAN-DOZA

ANGANONiainga, hono, ireto lehilahy fetsifetsy anankiroa ireto. Tsy iza ireo olona ireo fa Ikotofetsy sy Imahaka. Nony nandeha izy, dia nahita Rafotsibe niava vary. Dia tonga teo amin’ilay Ramatoa, hono, izy roalahy, dia niteny Ikotofetsy hoe:

  • Avelao avainay ny varinao fa mandehana hianao mandeha mody.

Dia hoy Imahaka:

  • Avelao avainay, fa inty ny laoka mandehana handrahoy, dia mandrahoa koa vary.

Mbola nisalasala, hono, ilay Ramatoabe nandeha nody, fa hoy izy roalahy taminy:

  • Mandehana hianao, fa mihinana ny anao tsy hanananao loza!

Dia lasa, hono, ilay Ramatoabe nody, fa izy roalahy kosa tonga dia niava ny variny tao.

  • Aterinao aty ny varinay, fa rehefa vita ny ava-vary, dia handeha hody izahay.