Fitsidihana Ambasadaoro Sina (23 Jolay 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ireo Mpitondra fanjakana Malagasy sy Sinoa miaraka amin\'ireo Artista Sinoa avy nampiseho ny talentany

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka & Vehivavy tsara tarehy indrindra eto Afrika

Fitsidihana nataon-dRamatoa Ministra Vaonalaroy Randrianarisoa faritra Atsinanana

Vakoka / Tranosarendry

trano-malagasyToy ny trano kotona ny fiaingany rehetra, saingy ny fipetraky ny kotona no hafa : nokendrena hisy hatsaran-tarehy kokoa sady hanitomaso avy hatrany.Afa-tsy ny andry efatra eo an-joro dia misy koa eny anelanelany, eny, mazana misy eo amin’ ny mamakitratra no elanelan’ ny fipetrak’ ireny zanak’ andry ireny. Tsy kotona lava no ampiasaina fa tapatapahina mitovy ny kotona, ary fanísihina amin’ ireo andry ireo, saingy tsy atao mahitsy fa atao miady toy ny lohalefona ny lohany: ny bikan’ny firindran’ny kotona amin’ izay dia mifaridisodiso toy ny vavan-tsofa. Hatrany amin’ ny fara-tapenaka dia toy izany no fandrafitra azy.

Ny atiny kosa dia saiky asiana rindrina hazo, ka kotona lava no ampiasaina ary mifantsika manaraka ny lavan’ ny trano. Indraindray dia avela amin’ izao izy ka rakofana tsihy tsara rary tokoa, na lokoana ravoravo na tanimena. Ny rano ampiasaina amin’ ireo ravoravo na tani­mena ireo dia tsy rano tsotra, fa rano-mangahazo lena notanehina, na tampotsin’ atody izay tena mateza tokoa. (Ny faritry ny tambohon’ Andrianampoinimerina eny Ambohimanga dia nolokoiny ravoravo noranoina tampo­tsin’ atody, ary mbola tratra mandrak’ izao fotoana izao). Ny tafony dia saiky kapila hazo avokoa. Ny sarom-bovonana dia mazána vatan-kazo nalana aty izay nomena ny bikan’ ny sarom-bovonana (tanimanga) ary nasarona fotsiny eo ambonin’ ny vovonana. Mirihana ny an-kabeazan’ ity trano ity ary misy alok’ alika rialokalofana izy.

Kolontsaina / Radama I

radama2Ny fianakavian-dRadama.

Rambolamasoandro zanaky ny Mpanjakan’Ambohidratrimo no renin-dRadama. Fito mianadahy izy no iray tampo, ka ny dimy (Radama, Rabodosahondra, Ratsimanompo Ratsiadala, Ramariavelo) zanak’Andrianampoinimerina. Ny roa lahy, Rahovy sy Ratafika hafa ray. Dimy ny vadiny.

Ny Fitondram-panjakana.

Mafy rafitra ny fitondram-panjakana navelan’Andrianampoinimerina satria na ny vahoaka entina na ny Lehibe mitondra miaraka amin’ny Mpanjaka dia samy efa vita fianianana (velirano, lefona omby, sotro vokaka) fa hanoa ny Mpanjaka. Ny zava-tsarotra anefa dia tsy nisy soratra nitahirizana ny Lalàna sy teny midina fa ny fitadidian’ireo Mpanolo-tsaina sy ny mpitondra fanjakana no tsy maintsy nianteherana. Izany no nahasarotiny dia nahasarotiny an’ Andrianamponimerina mba tsy anovana ny teniny. Toy izao ny ambaratongam- pahefana teo amin’ny Fanjakana:

-       Ny Andriambaventy.

Ireo no zokiolona tao amin’ny Roa ambinifolo Lahy Lehiben’Imerina. Nasandratra ho Andriambaventy izy ary nomena fahefana sy adidy hiandraikitra ny fitsarana faratampony. Isan’ny Andriambaventy Rainimahay, Andriamambavola, Rabefiraisana, Randrianimanana Andriamaheritsialaintany, Razalesoka, Andrianjakamahatohina, Rafianarana ary Razafilahy.