Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

Kolontsaina / NY NANKANESAN’ANDRIANAMPOINIMERINA TANY MERINKASINA, SY FANDANA ARY ANTANAMALAZA.

kolontsainaNanihin’ Andrianampoinimerina i Fandána sy Merinkasinina any atsinanan’ Ambohimanambola, dia afaka.

Ny amin’ny Merinkasinina, nitoby tao Andrianampoinimerina mba hamory azy. Dia niteny izy nanao hoe: « Izaho hanangona any Merina, dia hianareo aty no antsoina izao. Dia izao ny aty efa naneky: Ravaoandriana, sy Fandana, sy Ambohibato, sy Tsaraonenana, sy i Haramy; tonga aminareo kosa eto aho mba hamory anareo,» hoy izy. Dia naneky hiany ny olona eo an-tanana, kandrefa nandositra izy. Dia nantsoin’ Andrianampoinimerina: tsy nety niverina, tsy niherika akory izy; ary gaga Andrianampoinimerina; dia nandeha izy. Ary nampaniraka olona indray hanisy anarana ny tany, dia natao i Merin-kasinina ny anarany ny tany; ary ny olona dia natao hoe Tsy averin-doha, fa hoy Andrianampoinimerina « Nandositra ahy ny mponina eo, dia tsy averin-doha ; na iza na iza monina Tsiaverindoha no anarany. »

Dia nankany Antanamalaza Andrianampoinimerina. Tsaravoninahitra no anarany ny firenen’ olona teo. Dia afaka. Nony efa nahazo ny vohitra, dia natao fonenam-boanjo nomeny azy telo tompo: Tsimahafotsy 150, Tsimiamboholahy 150, Mandiavato 150. Nony tsy tamana Tsimahafotsy, dia niala, ka azy roa tompo Tsimiamboholahy sy Mandiavato Antanamalaza. Ary nataon’ Andrianampoinimerina menakely Antanamalaza, ka nomeny an’ Andriamaheritsialaintany ho mena: ipetrahany, ary hoy izy : « Aoka mba ataonao mandry tsara ty tany atsinana Dia orneko anao mba ihinananao ny vokatra. » Ary hoy kosa Andrianampoinimerina miantso an’ Amboatany menakely nametrahany an’ Andriamaheritsialaintany teo aloha, hoy izy: « Io izy, tsy lovan-jaza raha lasa hianao, fa menabe izy: Antanamalaza no lovan-jaza.» Koa maty Andriamaheritsialaintany,niova ho menabe Amboatany; ao no milevina izy. Ary Rambolamanana zanany lahimatoa nandimby azy teo Antanamalaza. Andriamaheritsialaintany niteraka 3 mianadahy: Rambolamanana tompo ny menakely any Antanamalaza; sy Andrianaivo: Rakaloanosy aty Sahafa no monina.

Angano / Rehahay

angano_anganoEo Rehahay io, jilahy malaza, mpila ampela, anjanangy amy ny tanànan’io. Tsy voho ny ampela ilàny, fa ndre i nibionan’ny lamban-dRehahay avao, la manao fa niazony, dra ny ampelabe tsy vany takosehy dra manao ho zao lafa nibionan’ny ambany.

  • Iaho lahaly niazon-dRehahay.

Jilahy be volomaso, be volon-tsitsy, ny volon-tsitsiny dra arikatoky, ny rambomasony dra nahiny ny rambomason’akanga io. Ny zaza ampela fa mahavany lahy dra tsy misy raha zakàny fa dra ny hoe:

  • Niazon-dRehahay aho lahaly!

Eia ny eia, narary Rehahay, dra nizaka amin-dreniny izy.

  • Marary iaho zao, Neny, ka tsy maintsy maty amin’ny andro zoma zao, ka laha maty zao, dra ka alevinareo an-dolo, fa aleveno amy rindrin-trano, hoy izy.

Avy ny andro zoma iny, maty Rehahay, dra nalevy amy rindrin-tranon-dreo eo avao. Tafara atiky laha fa vita levy Rehahay, nitohaky ny zaza ampela, dra nidaboky ny rindrin-trano sady nizaka hoe: