Fitsidihana Ambasadaoro Sina (23 Jolay 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ireo Mpitondra fanjakana Malagasy sy Sinoa miaraka amin\'ireo Artista Sinoa avy nampiseho ny talentany

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka & Vehivavy tsara tarehy indrindra eto Afrika

Volambetohàka 2014

Vakoka / Fisavasavana (tohiny 4)

trano-gasyDia mitohy ny fanaovana na marimarina kokoa ny famitana ny trano. Ao aloha ny fanafoana, izay misy mpaniny sy mpaka tahaka araka ny miseho; manaraka izany ny fandrindrinana azy, toy ny fametahana ny lelam-bara- varana isan-karazany.

Manohy izany ny fanadiovana ny atiny izay mitsinjarazara toy izao:

Ny toto-drihana aloha: Efa voalatsaka teo am-pananganana ny rindrina ny rairain- drihana rehetra, fa dia ny rnameno io no atao hoe «manotodrihana». Miankina amin’ ny fahavononan’ ilay tompon-trano izany. Ao ireo mamarivary, toy ny tafon-trano, ny rairaindrihana, velarany tsihy eo ambonin’ ireo varivary ireo. Efa voaomana mialohan’ izany ny feta mifangaro bozaka: io fotaka io no atototra ny rihana. Eo am-panaovana azy día kendrena mihitsy ny tsy isian’ ny lesodesoka, ary mandrakariva dia arahina lalotra ranon-tain’ omby eo amboniny.

Tsy vitan’ny toto-drihana ihany anefa ny raharaha hanatsarana tarehy sy trano. Tsy maintsy larorina anatiny sy ivelany izy, io no enti-manitsy tsara ny rinorina. Fotaka tsotra miharo tain’ omby lena no andalorana ny rindrina na atiny na ivelany. Maina tsara io dia hosorana tany miloko. Ny tany mena sy ny tany totsy na ravoravo no ampiasaina.

Kolontsaina / Radama I (tohiny 3)

radama2Ny fifandraisan-dRadama tamin’ny Frantsay

Na dia tsy nisy fifandraisan-dRadama tamin’ny Frantsay afa-tsy tamin’ olona iray aza, dia i Robin, dia tena zava-dehibe mihitsy ny vokatr’io fifandraisana io. Miaramila tamin’ny tafik’i Napoleon i Robin. Nankany Maorisy izy aloha kanjo tsy tafapetraka loatra tany noho ny lonilony vokatry ny ady mafy nifanaovan’ny Frantsay sy ny Britanika tamin’ny andron’i Napoléon. Nony nankaty Madagasikara i Robin ka niasa tao amin’ny malagasy mpivarotra anankiray dia henon-dRadama ka nantsoiny ary dia notazoniny nataony Mpanoratra, sady mampianatra teny frantsay azy. Robin no nahitan-dRadama voalahany ny soratra amin’ny alifabeta latina, Dia nasainy nampianatra ny miaramilany koa i Robin ary nasondrony ho Kolonely sady niara-nitondra tafika taminy indraindray. Ny fahaizana azon-dRadama tamin’i Robin no nahazoany niara-nidinika tamin’ny misionera mpandika ny Baiboly mba hahatsara araka izay atao ny fanoratana ny teny malagasy amin’ny litera latina. Ny fifandonan-dRadama tamin’nv Frantsav: ny Fanambarana tao Mahavelona (14 Febroary 1822). Nanao fanambarana lehibe Radama nilaza fa izyno Mpanjakan’i Madagasikara manontolo ka tsy misy vahiny mahazo mividy na mivarotra tany eto Madagasikara na dia tsivalan-dia aza raha tsy mahazo alalana avy aminy. Ny nanetsika azy hanao io fanambarana io dia ny nahitany orimbato sy taratasy nataon’ny Frantsay nilaza hoe « Tany voavidinay ity ». Nongotan-dRadama ny Orimbato ka nariany tany anaty fotaka.