Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Fitsidihan\'ny I.M.V & Faritra Ïles de France (02-11-15)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

kolontsaina / Tantarany Isandra sy ny fombany

kolontsaina1Ny firenena rehetra dia samy manana ny tantaran’ny nisehoany sy niandohany avy. Mba hampisehoana sy hahalalana ny toetrany voalohany. Na dia kely sy ambany aza izy Sandra tamy ny voalohany dia mety mitombo sy mihalehibe araka ny toetry ny olona sy ny fandrosoany. Ity firenena Isandra ity dia isan’ny firenena malaza amy ny fari-taniny Betsileo. Na dia tsy nisy tantara voasoratra navelan’ny razana aza dia re amy ny lovan-tsofina sy fantatra amy ny taona nifandimby ary hita amy ny asa nataony ny tantarany. Araka ny lovan-tsofina dia ny olona natao hoe Ionoka no karazan’olona voalohany teto. Ary ny Lakoka na Gola no nandimby azy vao ny Vazimba izay mbola misy any morondrano-masina an- drefana. Efa nihavitsy nefa izy ireo noho izy tsy nety nanambady afa-tsy ny Karazany. Ny fasany dïa mbola hita eto mandrak’ankehitriny. Manaraka ireo indray dia Ntaolo izay natao hoe ny Iarivo no vahoaka sy mponina eto Isandra ankehitriny.

Ny mpanjakany Iarivo

Andrianakatsakatsa no mpanjakany Iarivo voalohany. Tao Andohavolanony andoha Matsiatra no nonenany. Andriandehibe nonina tao Itenina andrefany Ivo-hitrafena no nandimby azy. Raovambemahalena indray no nandimby an’Andriandehibe.

Angano / FARALAHY SY NY KABAOSINY

ANGANOIndray andro, hono, nisy olona telo mirahalahy nizaràna lova: ny Lahimatoa nividy omby sy osy, ny Lahiaivo nanao trano, ny an’i Faralahy kosa nataony am-bata, ka tsy nosarahiny taminy. Isaky ny mandalo tanàna anefa, hono, i Faralahy, dia sendra fatin’olona mahantra, izay tsy raharahin’ny olona fa mahantra Ioatra. Isaky ny mahita izany, hono, i Faralahy, dia mividy lamba handevenana azy. Rehefa izany, dia nitady asa izy ary nahita asa tamin’ny Mpanjaka iray, ka nataony mpiandry kisoa sy ondry, hono. Rehefa niasa eia tao, hono, izy, dia nisy ondry latsaka an-davaka, ka naka an’iny tao an-davaka izy ary akory ny hagagany nahita vehivavy tsara tarehy tao anatin’ilay lavaka. Mpampianatra ny zanaky ny Mpanjaka, hono, izy ary zanak’andriana avy any ampitan-dranomasina any. Nanontany azy i Faralahy, ka hoy izy:

  • Avoty ato aho, fa raha avotrao aho dia hiaraka aminao mandrakizay. Dia lasa, hono, i Faralahy nankany amin’ny Mpanjaka, ka hoy ny Mpanjaka:
  • Raha manambola iray vata ialahy, dia alao ao izy.
  • Homeko anao ny vola iray vata, hoy Faralahy, fa ho alaiko ao izy.

-I Faralahy ve mba hanam-bola iray vata. Dia nentin’i Faralahy, hono, ny anjara lovany. Vola iray vata marina. Nahita izany, hono, ny Mpanjaka, dia nanaiky ny hanavotana ilay tovovavy izy ary niteny tamin’i Faralahy hoe: