Fankalazana ny andro maneran-tany ho an\'ny Asatanana 2014

Fanokafana tamin\'ny fomba ofisialy ny forum momba ny asa sy ny asatanana tany Mayotte

Fampirantiana tahirin-tsary ho fahatsiarovana ny nahazoan\'i Madagasikara ny Fahaleovan-tena (1960 - 2014)

Fitondrana am-bavaka ny firenena noho ny faha-54 taona ny fahaleovan-tena

Akon\\\\\\\\\\\\\\\'ny fankalazana ny fetin\\\\\\\\\\\\\\\'ny 26 jona 2014 an-tsary

Fitsidihana nataon-dRamatoa Ministra Vaonalaroy Randrianarisoa tany amin\' ny faritra Atsinanan\' i Madagasikara

Kolontsaina/ Ny Tsimihety

  1. tsimihetyNY FARITANY SY NY ANARANA

Ny Fivondronan’i Mandritsara, Bealanana sy ny am-pahany betsaka amin’ny Fivondronan’Antsohihy, Port Bergé, Mampikony sy faritra sasany amin’ny Fivondronan’ Andapa, Maroantsetra, Mananara ary Fenoarivo no misy ny Tsimihety.

Ny anarana hoe Tsimihety dia anaram-petaka nomen’ny Antandrona, taranaky ny Zafinifotsy, vahiny, ireo tompon-tany natao hoe Antivohivala izay tsy nety nibory volo nisaona ny Mpanjaka Zafinifotsy izay tsy tena notoaviny.

          2. NY FIAVIANA

Ny lovantsofina Tsimihety dia milaza fa ny razamben’ny Tsimihety dia olona avy lavitra tany am-pitan’ny ranomasina ary tonga an-dakana amin’ny helodranon’Antongila sy tao Anosiboraha (Ste Marie). Avy tany amin’izany Nosy Ladoany sy Nosy Laliota izany no niaingàny nandositra noho izy resy an-ady sy nenjehina ara-pivavahana. Ny sasany indray niainga avy tany amin’izany Nosy Mahazomby izany fa voasesi-tany tao. Dia nandositra an-dakana izy ireo, notarihin’ny Filohany izay natao hoe Soja ka niantsona tany amoron-tsiraka manodidina an’i Maroantsetra, sy tao Anosimangabe ary tao Anosiboraha.

Raha lakana no nandehanany dia tsy avy lavitra loatra angamba fa avy any amin’ireo Nosy sy morontsiraka any avaratra andrefan’ I Madagasikara no niavian’ ireo olona niaraka tamin’ny Filohany ireo.

Angano/ Ny mponin’ i Tibo

ANGANONy ngôbô dia karazam-boatango fanao sakafo any Afrika. Rehefa vonona ny sakafo dia samy manasa tanana eo anatrehan’ ny besinimaro ny olona tsirairay avy, dia mipetraka manodidina ny loviabe iraisana, dia raisina amin’ ny loha-rantsana telo na efatra ny foto (volavolan-koba masaka), asaika ao anaty vilany nisy laoka iny ary arapaka amin’ izay. Ny ngôbô tsy nasiana sirahazo anefa dia madity sy mifaroratra be ihany ka velona ny tantara tao amin’ ny tanàna anankiray atao hoe : Tibô.

Nifanasa hiara-misakafo, hono, ny mponin’ i Tibo, indray andro, ka foto sy ngôbô no nomanina Kohanina, kanjo badinon-dry zareo ny nanisy sirahazo, ka loza no nahazo.

Nony vory hisakafo ny vahoaka, dia samy naka koba, samy naka laoka. Saingy nifaroratra ny ngôbô. Nanjary nisy kofehy maro be dia maro be sady lava be dia lava be niala teo an-doviabe nampitohy ny rantsan-tanana, namatotra molotra ambony sy ambany, niantefa teny amin’ ny orona, niampita teny amin’ ny sofìna, nifangaro tamin’ ny volon-doha, nandrohy tongotra aman-tànana, nifamatotra tamin’ ny bozaka aman’ ahitra, nisarangotra tamin ny kitay, nisingotra tamin’ ny volombavam-boalavo, nisafelika tamin’ ny rambon-tsaka, namingana akoho amam-borona, nifaningotra tamin’ ny tadin’ ondry, niantsampy teny an-tandroky ny omby, nisaritaka teny amin’ ny tafo bozaka, nisavily teny an-tendron-kazo.