Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

Kolontsaina / NY ADY TAO AMBOSITRA (tohiny)

kolontsainaTsy niady fîry andro akory dia resy Ambositra ka nikasa hiverina izy raha vao vita ny fanekem-pihavanana. Nosakanany tsy hitondra andevo ny foloalindahy fa izy no nitondra anankiray, fa nisy yehivavy anankiray tonga nanatona azy, nangataka hahazo maka ny fitim-badiny teo akaikin’ny lasy nitobian’ny tafika hova. Nekeny io, koa dia tonga izy eni-mianaka naka ny lahy. Velon-taraina tamin-dRadama ilay vehivavy: « He îreto zanako hovelomiko izaho samy irery, hoy izy, ny fananana levona, ny trano rava, ny vady maty… Ny ady anefa tsy hita akory izay vokatra azo taminy…»

  • Omeo amin’ireo zanakao ireo aho ho entiko raha dia manahirana anao loatra ny famelomana azy, hoy Radama.
  • Tsara izany, ka fidio izay tianao ho entina amin’ izy enina mianadahy.
  • Tsia, hoy Radama, fa asaivo tonga eto rahampitso amin’ ny maraina izay manaiky hiaraka amiko amin’izy ireo ».

Ny ampitso maraina fa tsy nisy intsony ny poa-basy, dia ïndro IVAO naterin’ ny anadahiny.

Angano / PELAHOVA

anganoTeo ny Mpanjaka nana trano vato folo efitsy. Tsy folo efitsy mipetraky amin’ny tany, fa folo fitsy mirangatsy manambony. Fanamperany ambony ao ny misy ny varany soasoa, farafara volamena , onda volamena, lamba volamena…

Indraiky andro nandeha an-koraky mangoa-tikana Mpanjaka toy, dra nahita an’i Pelahova, zaza mbo kelikely ampely izy io. Nentiny an-trano ao. Dra nailitsiny amy ny fanamperan’ny trano iny anabo iny. Mitalily amy olo an-taná iny zao i Mpanjaka iny.

  • Miboaha re nahita an’i Pelahova anabo ao !

Dra tsy misy ny fokonolo nahita an’i Pelahova anabo ao.

Misy zaza manan’anara Kotomahihitsy. Nivily vata Kotomahihitsy indray andro.

  • Eza koa ny varanao ividianao vata io, Koto? hoy reniny.
  • Aha, tsy ho ahy io, fa ho an’ny Mpanjaka iny, ka atero any lafa maray mangoatinana ny andro.