Baobab

Asatanana Malagasy

Rova Manjakamiadana

Dihy avy any amin\\\\\\\'ny faritra Atsimo

Rovan\'Ambohidratrimo

Kolontsaina/ MAFY NY MANJO

KolontsainaMafy ny manjo ka tsy hita izay tany haleha fa:

Kirioka lanin’ny voay. Mivalana lanin’ny mamba:

Mandroso maty raibe, hihemotra maty renibe.

Tahaka ny vomanga am-bodi-vohitra;

Mitranga, lany tsaingoky ny akoho: Misitrika lany sokitry ny panga

Tahaka ny akohokely soimoina (kamboty)

Angano/ VARIVOLA (tohiny)

anganoDa nihinana izy. Andrô n’andro, lasa koa i Trimo. Eto anareo Varivola, fa da handremby sakafo hohaninareo izaho. Da niakatra izy ambony vatolampy. Da eo izy nandinidinika ny tokony ataony. Da izao ny zaka nataony nanantsoan’i endriny izy, da hoe:

O Endry e! O Endry e! Mandisia amina! fa izaho atô!

Mandisia misy izaho to!

O Endry e! O Endry e!