Fitsidihana Ambasadaoron\'i Frantsa (24 febroary 2015)

Fitsidihina Ambasadaoron\'i Japana (02 febroary 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Sina (6 febroary 2015)

Andro iraisam-pirenena ho an\'ny teny Reny (21 febroary 2015)

Fifampiarahabana sy firarian-tsoa noho ny taona 2015

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Angletera (19 marsa 2015)

Fitsidihana Ambasadaoron\'i Alemana (23 marsa 2015)

Kolontsaina / ANDRIANAMPOINIMERINA SY NY ANAKARA

kolontsainaAndriambalo telo mianaka izay nandalo tao Ambohimanga,tamin’ ny fivorenany avy tany Mandritsara, dia nametraka taratasy tamin’ ny mpanjaka Andrianampoinimerina toy izao:

«Nandalo tetsy telo Ambohimanga izahay ka namangy ny mpanjaka ary faly sy tena afa- po tokoa noho ny fandraisana nataony. Mpanjaka tsara Andrianampoinimerina, vanona, mazava, tia ololna. Hitombo famolo hasina anie izy ka ho re anarana amin’io tany anjakany io ! Nanome anay firavaka sy salaka landy izy ary ampinga iray tsara tarehy.Nanao izay azonay natao kom izàhay momba ny tsnany sy ny ankohonany».

« Hoy izaho Andriambalo, Anakaralahy, nosoratana taona Alahady 1170, volana aljady andro alarobia, vintana lohan’ny alakarabo».

Mandra-pisehon’ izay tena marina, aoka horaisintsika ho anisan’ izay antonantony nanetsika ny sain’ ny mpanjaka Andrianampoinimerina ny fahitany matetika an’ io raratasy io tao aminy izay nety nampahatsiaro azy ny soa nifanaovana ka nahatonga azy ho naniraka nivantana tany Matitànana.  

Angano / IZY ROILAHY NATSOBOKA ANATY RANO

ANGANONandeha, hono, izy io, Ikotofetsy sy Imahaka. Izy roy tonta io fa hikatsaka karama izy roy io. Da nandeha…K’aiky izany voalohany da nahita olo nihinana ampalibe teny amy tena izy izany. Da nananika izy, da nifohe- ziny teny zaza iny, da nihinana ampalibe izy. Farany, da nany n’ampalibe iny izany, da nizotso izy, lasa koa nanohy ny dia. Da nandeha izy, hono, da nandeha…

Da nahita Ranavavy niava teo amy vary teo izy izany:

  • Mandehana, hoizy, miengaha anao, hoizy, ka avelay, hoizy, hangaroharoanay varinao io.
  • Ah! Da misaotra anao moa, abako!

Izany natany Ranavavy iny, da lasa izany Ranavavy iny nandeha. Da izy koa hisaraka eo:

  • Iaho handeha hahandro, fa antsovako avao anareo laha masaka ny nahandro.