Andro eran-tany ho an\'ny angano sy ny tononkalo (21 marsa 2016)

Andro eran-tany ho an\'ny tany miteny na ampahany ny teny frantsay 2016

Famindram-pahefana (19 Aprily 2016)

Kolontsaina / Fombany fanao amy ny lefon’omby sy ny velirano sy ny vokaka

kolontsaina1Ary ny fombany fanao aminy Vonovorona (tohiny 2)

Lasa ny ao aloha, mandimby ny ato aoriana, tadidio ny ao aloha tsy hitondran-daingia, ary tandremo ny ato aoriana tsy hitondrana fitaka. Na ireto voisa ka efa voalanto na ny ao anovany taratasy, ka tonga andro, ka harenina fa tonga ny taom-panarenana na ny mbola hatsindry, ka mbola hanampy, na ho vitsy na ho maro, izay tiany Manjaka, hatao an-tsikidy ka hatao ambonovorona, na hanina hohaniny na rano hosotroiny, na lamba hitafiny, na olon-kitaiza, na tany hilalaovany, izay tiany Manjaka hatao an-tsikidy hatao ambonovorona, na ireto voisa ka fa voalanto na ny mbola hatsindry ka mbola hanampy, na ho vitsy na ho maro, ka raha sikidy mbola holainga, ka mbola ho fitaka, ka tsy hahasoa ny Manjaka, ka tsy hahatsara ny ainy, tsy hahatsara ny fony, fa hitondra odovin’aretina hankarary, hahafarofy azy, ka tsy hahatratrantitra nv Manjaka, tsy hahela velona azy, sanatria ny vava, fa hitondra odovin-danitra avy anv an-danitra, hitondra odovin-tany avy ety an-tany, ka hankaharan’olona odimaherv hankaharan’olona odiratsy, ka ho voafandriky ny ratsy, ho voalafiky ny ratsy. ka ho azony izay mpikendry, amana mpanararaotra ny Manjaka ka hanenenana I hanenenana aoriana, ka raha ny tsy hahasoa ny Manjaka aminy ireo, fanteno ka dia avaho, ka dia Lavo. Lavinao Andriamanitra, Lavonao Zanahary,

Angano / MPIVALY NIHARO FIJALIANE

ANGANOTeo ty ondaty fivaliane. Nijale i roandrianey, nijale i roakembay fa tsy manam-pivelomane iareo. Taloha iareo niteraka roe: lahy raike, ampela raike. Analahy iareo niasa tamy ty « vazaha ». Tsy niare aze o ana’iareo o lahy tafaratatike fa nirene tave i vazaha.

Avy ty mosare.

  • Loe hoe zao ama! hoe i roandrianey, andao tika hamonje i anatikeney ane, fa mikarama ze ihe zao, mahazo anombe.

Nandeha iareo, votrake i « vazaha » hiasa i ananey i areo.

  • Mitalilia nareo toa! hoe i vazahay.
  • Tsy manan-talily zahay riño, fa ty ana’ay miasa aminao atoa, mananton’aze zahay, fa rae naho renene, a fa bey tsy mana-mamelone.

Nampangalae i vazahay ane i ana lahiney: