Cirque rouge

Isalo

Category Archives: Actualités

Fitsidihina aram-pomba fifanajana nataon’ny Ambassadeur ny Corée du Sud, momba ny fiarovana ny ala mando any Antsiranana

Nanantanteraka fitsidiahana aram-pomba fifanajana ny Minisitry ny Kolontsaina, ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka, Johasy Eléonore, ny masoivoho Koreana, SEM 
Sang Woo Lim sy ireo mpiara-dia aminy Mr CHOE Jae Chun Professeur en Sciences de la vie à l'Univertsité Ewha Women, Mr Suseok KIM, Head of overseas business team Weatherpia, Mr Hanson PARK, professor of anthropology Seoul National University ary Myungneon KIM, Officer of KOICA, teny amin'ny Tranombokim-pirenena Anosy io hariva io.

Ny dinika dia nifantoka tamin'ny lahatrasa fanatanterahana ny "Sécurisation des Forêts Humides d'Antsiranana" 

(L'UNESCO a soumis une demande de partenariat à la KOICA ( Korea International Cooperation Agency) pour réaliser des activités de sécurisation des Forêts humides de l'Atsinanana afin de sortir ce bien de la Liste en Péril.

Les résultats attendus du projet sont:

1- Réduction des différentes pressions humaines dans les trois aires protégées et mise sous contrôle permanent de la déforestation sur ces sites ;

2- Les zones protégées sont bien surveillées, la conservation à long terme est assurée et la recherche avance au besoin;

3- Les communautés voisines participent activement à la protection du WHP;

4- Le renforcement des capacités, l’éducation et la sensibilisation sont promis;

Madame Le Ministre Johassy Eléonore est convaincue de l'importance de ce projet et milite pour sa mise en oeuvre effective.

La protection des forêts humides de l'Atsinanana participe de la préservation du patrimoine malgache, mais aussi et surtout de la biodiversité Malagasy.

La réalisation de ce projet contribuera au bien commun de l'humanité)

 

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
12345

Fiarahabana sy firariantsoa nataon-dRamatoa Ministry ny Kolontsaina sy ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka, Johasy Eléonore ho an’ ny Filoha vaovaon’ ny Repoblika Malagasy SEM Andry Nirina Rajoelina

Andriamatoa Filoha, 

Amin-kafaliana lehibe no hiarahabako anao sy ny ankohonanao noho ny fahatongavan' ny taona vaovao 2019. Mirary koa raha mirary fahasalamana sy fanambinana ary fahombiazana anareo raha mandia ity taona ity.

Eto ihany koa, dia am-panajana lehibe, ny tenako sy ireo mpiara-miasa amiko no miarahaba anao amin'ny nahalany anao ho Filoham-pirenena Malagasy faha VII tamin' ny fifidianana farany teo araka ny didim-pitsara navoakan' ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana. Homba sy hitahy ary hanampy anao Andriamanitra ahavita be amin' ny fanatanterahana ny adidy masina sy mavesatra hiantsorohanao ho amin' ny fampandrosoana ity Firenena malalantsika ity araka ny safidim-bahoaka.

Ary eto am-pamaranana, dia mbola manamafy hatrany ny fahavononana amin' izay rehetra mety ho fifanomezan-tànana mba hahafahana mampiroborobo sy mampandroso ny Tanindrazana iombonana.

Raiso Andriamatoa Filoha, ny haja sy voninahitra ambony atolotro anao