Cirque rouge

Isalo

Divers/ Ambatonakanga

ambatonakangaNy fiangonana voalohany vita tamin' ny vato

Tamin' ny andron' Andrianampoinimerina, dia ny hazo no akora voalohany nampiasain' ireo malagasy fahiny mba hanorenan-trano. Ankoatra ny hazo dia noheverin' izy ireo fa toy  ny fady mihitsy ny akora sasany ka tsy nampiasainy. Ireo misionera tonga teto an-toerana hanantanteraka asa fanompoana no nampianatra sy nanoro azy ireo fitaovana hafa afaka ampiasaina, toy ny vato izay harena tena ananan' i Madagasikara tokoa.

Ny nahatonga ny anarana hoe "Ambatonakanga", dia noho ny fisian'  ny akanga izay nipetraka tamin' iny faritra iny. teny ihany koa no nisy ny tranon' i Cameron, ary tamin' ny nahatongavan' io misionera io teto an-tanindrazana dia nomen-dRadama voalohany hiasany ny teny Ambatonakanga, izay niorenan' ny fiangonana. Talohan' ny nanorenana azy dia zavatra hafa mihitsy no nampiasaina iny toerana iny, ary tamin' y nanjakan' Andrianampoinimerina sy ny zanany dia fambolena mangahazo sy vomanga no teo. teo atsinanan' ny tempoly, dia efa nisy fiangonana niorina, izay natao fonja ho an' ireo Kristianina malagasy tamin' ny fanenjehana azy ireo tamin' ny fanjakan-dRanavalona voalohany. Ny vato nanorenana ny fiangonana Ambatonakanga dia teny an-toerana iahny no nangalana azy, satria dia rakotra vato tokoa iny toerana iny, ary dia miorina eo ambony vato tokoa ity farany. Isan' ny fiangonana niorina voalohany teto an-toerana izy satria tamin' ny taona 1831 no efa nahitana azy teo, ary izy iahny koa no fiangonana voalohany vita manontolo tamin' ny vato. Na dia nisy aza ny fanamboarana taty aoriana nohon' ny fahasimbana vokatry ny rivo-doza sy ny toetra' andro, dia mbola voatazona hatrany ny endriky ny tempoly sy ny rarivato.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *