Cirque rouge

Isalo

Vaovao

Manan-karena ny mozika Malagasy

Hanantotosa fampisehoana ao amin’ny Casino de Paris i Eric Manana ny  Zoma 18 May 2018 ho avy izao. Tamin’ny tafa nifanaovany tamin’ny mpanao gazety ao amin’ity televiziona ity no nantitranterany fa “manan-karena be ny mozika Malagasy satria hatrany atsimo ka hatrany avaratra, avy any atsinanana mipaka hatrany andrefana, mandalo afovoan-tany samy manana ny mozikany”. Hanehoany izay fananan-karena eo amin’ny mozika Malagasy izay indrindra ny seho hataony. Vahiny nasaina manokana ny tarika Lokanga Koln Quartet, I Lalao Rabeson, I Dama, I Mino Manana ary I Gabrielle Koehlhoeffer. Marihina fa anisan’ny mametraka tantara lehibe ho an’ny mpanakanto monina any Frantsa ny fanaovana seho ao amin’ny Casino de Paris indrindra fa nanomboka taminn’y taona 1982

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *