Rova Ilafy

Geyser

Visite de courtoisie de l’Ambassadeur de la République de Corée, dans le cadre de la réalisation des activités de sécurisation des Forêts humides d’Antsiranana

Dans le cadre de la réalisation des activités de sécurisation des Forêts Humides de l'Antsiranana, L'Ambassadeur de la République de Corée du Sud SEM SANG Woo Lim et son équipe, accompagné des Mr CHOE Jae Chun Professeur en Sciences de la vie à l'Univertsité Ewha Women, Mr Suseok KIM, Head of overseas business team Weatherpia, Mr Hanson PARK, professor of anthropology Seoul National University et Myungneon KIM, Officer of KOICA, a effectué une viste  auprès de Madame Le Ministre de la Culture, de la Promotion de l'Artisanat et du Sauvegarde du Patrimoine, JOHASY Eléonore, ce 14 janvier 2019 après-midi à la Bibliothèque Nationale Anosy.

L'UNESCO a soumis une demande de partenariat à la KOICA (Korea International Cooperation Agency) pour réaliser des activités de sécurisation des Forêts humides de l'Atsinanana afin de sortir ce bien de la Liste en Péril.

Les résultats attendus du projet sont:

1- Réduction des différentes pressions humaines dans les trois aires protégées et mise sous contrôle permanent de la déforestation sur ces sites ;

2- Les zones protégées sont bien surveillées, la conservation à long terme est assurée et la recherche avance au besoin;

3- Les communautés voisines participent activement à la protection du WHP;

4- Le renforcement des capacités, l’éducation et la sensibilisation sont promis

Madame Le Ministre JOHASY Eléonore est convaincue de l'importance de ce projet et milite pour sa mise en oeuvre effective.

la protection des forêts humides de l'Atsinanana participe de la préservation du patrimoine malgache, mais aussi et surtout de la biodiversité malagasy.

La réalisation de ce projet contribuera au bien commun de l'humanité 

 

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
12345

Fiarahabana sy firariantsoa nataon-dRamatoa Ministry ny Kolontsaina sy ny Fampiroboroboana ny Asatanana ary ny Fiarovana ny Vakoka, Johasy Eléonore ho an’ ny Filoha vaovaon’ ny Repoblika Malagasy SEM Andry Nirina Rajoelina

Andriamatoa Filoha, 

Amin-kafaliana lehibe no hiarahabako anao sy ny ankohonanao noho ny fahatongavan' ny taona vaovao 2019. Mirary koa raha mirary fahasalamana sy fanambinana ary fahombiazana anareo raha mandia ity taona ity.

Eto ihany koa, dia am-panajana lehibe, ny tenako sy ireo mpiara-miasa amiko no miarahaba anao amin'ny nahalany anao ho Filoham-pirenena Malagasy faha VII tamin' ny fifidianana farany teo araka ny didim-pitsara navoakan' ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana. Homba sy hitahy ary hanampy anao Andriamanitra ahavita be amin' ny fanatanterahana ny adidy masina sy mavesatra hiantsorohanao ho amin' ny fampandrosoana ity Firenena malalantsika ity araka ny safidim-bahoaka.

Ary eto am-pamaranana, dia mbola manamafy hatrany ny fahavononana amin' izay rehetra mety ho fifanomezan-tànana mba hahafahana mampiroborobo sy mampandroso ny Tanindrazana iombonana.

Raiso Andriamatoa Filoha, ny haja sy voninahitra ambony atolotro anao