Ny Famantaran’ andron’ ny Malagasy

NY ORA MALAGASY

ORA

MARIK’ANDRO

12 ORA ALINA

MISASAKALINA

1 ORASY SASANY MITRENA OMBILAHY
2 ORA MARAINA MANENO SAHONA
2 ORA SY SASANY MIVOAKA GOAIKA
3 ORA MARAINA MANENO AKOHO
3 ORA SY SASANY MANENO FITATRA
4 ORA MARAINA MAZAVA RATSY
4 ORA SY SASANY MIFOHA  OLO-MAZOTO
5 ORA MARAINA MIFOHA OLONA
5 ORA SY SASANY MIPOAKA ANDRON-DOLO
6 ORA MARAINA MIRAN’ANDRO
6 ORA SA SASANY MAIM-BOHON-DRAVINA
7 ORA MARAINA VAKY MASOANDRO
8 ORA MARAINA MISANDRATR’ANDRO
9 ORA MARAINA MIVOAKA OMBY
9 ORA SY SASANY MIVOAKA OMBY TERA-BAO
10 ORA MARAINA ANTOANDRO BE NANAHARY
11 ORA AMBOLOMBODITRANO NY ANDRO
12 ORA ATOANDRO MITATAO VOVONANA
1 ORA MIHILANA NY ANDRO
2 ORA TAFALATSAKA NY ANDRO
2 ORA SY SASANY AM-PAMATORAN-JANAK’OMBY NY ANDRO
3 ORA AM-PITOTOAM-BARY NY ANDRO
3 ORA SY SASANY AM-BAVA-FISOKO NY ANDRO
4 ORA TAFAPAKA NY ANDRO
4 ORA SY SASANY MODY OMBY TERA-BAO
5 ORA MODY OMBY
5 ORA SY SASANY MENA MASOANDRO
6 ORA MATY MASOANDRO
6 ORA SY SASANY MAIZIM-BAVA VILANY TSY AHITA-MITSINJO TSY AHITANTSORATR’OMBY
7 ORA MANOKOM-BARY OLONA
8 ORA ALINA HOMAM-BARY OLONA
9 ORA ALINA TAPI-MANDRY OLONA
9 ORA SY SASANY LOHA-TORY
10 ORA ALINA MIVOAKA MPAMOSAVY
11 ORA ALINA

MAMATONA ALINA